NL

PERFECT BINNENKLIMAAT
MET DE JUISTE HUISTECHNIEK

Warmte, luchtkwaliteit en luchtvochtigheid leveren een belangrijke bijdrage aan ons welzijn. Een perfect op elkaar afgestemde huistechniek zorgt ervoor dat u zich gedurende het hele jaar bij u thuis gezond en ontspannen goed voelt.

Tegen de achtergrond van een jachtige wereld wordt het thema binnenklimaat steeds relevanter: Wij hebben een plaats nodig die ons bescherming en ontspanning biedt, een thuis, waarin wij ons goed voelen. Er is nauwelijks iets zo belangrijk voor ons welzijn als een optimaal binnenklimaat. Ook indien u daar niet iedere dag bij stilstaat, het beïnvloed een groot deel van uw leven en dat van uw familie: De inrichting van uw huis, uw gezondheid, uw stemming.

Ontspannen lezen in de woning
Een goed afgestemd binnenklimaat bevordert de concentratie en zorgt voor optimale ontspanning.

Tot wel 90 procent van onze levenstijd brengen wij door in gesloten ruimtes. Warmte, luchtkwaliteit en luchtvochtigheid leveren een belangrijke bijdrage aan ons welzijn. Wij zijn productiever indien wij voldoende frisse lucht ter beschikking hebben. Wij zijn meer ontspannen indien het in de winter heerlijk warm en in de zomer aangenaam koel is. En wie had er nou niet al eens problemen met de droge, slechte lucht in de woonkamer of op kantoor? Een perfect op elkaar afgestemde verwarmings- en klimaattechniek kan ervoor zorgen dat u zich gedurende het hele jaar in uw huis of appartement goed voelt.

VERBETERT U UW BINNENKLIMAAT MET EEN GECONTROLEERDE WOONHUISVENTILATIE

Afgezien van verwarming, isolatie en warm water speelt de luchtkwaliteit een steeds belangrijkere rol van betekenis voor het gezonde en behaaglijke wonen.

Wie een nieuw huis bouwt of een oude wil renoveren, denkt allereerst over de juiste verwarming na: Heb ik echt nog een fossiele energiedrager nodig? Gas of olie? Kan ik een zonne-energie installatie in mijn systeem integreren? Wat denken we van warmtepompen? En inderdaad: Verwarming en warm water zijn bepalend voor ons welzijn. Waar vaak bij de planning niet over na wordt gedacht is de luchtkwaliteit, terwijl die juist zeer essentieel tot een beter binnenklimaat kan bijdragen. Onderstaand willen wij u een paar suggesties meegeven, wanneer een investering zinvol kan zijn.

De essentie van warmte
Warmte is essentieel voor een behaaglijk gevoel in huis, maar heeft u ook al eens nagedacht over de kwaliteit van de lucht in uw huis?

Indien voor u gezondheid, fitness en welzijn belangrijk zijn, dan zou u serieus over het thema ventilatie na moeten denken. Zij biedt namelijk veel voordelen: Allergische mensen profiteren van een gecontroleerd woonhuisventilatie met speciale pollenfilters. Moderne ventilaties reduceren bovendien de huisstofmijt, waarvoor veel mensen allergisch zijn. Een goede ventilatie reduceert tevens nog het CO²-gehalte in de lucht. Dat ondersteunt uw vitaliteit, u blijft langer geconcentreerd.

En ook het thema geuren kan een rol spelen bij een besluit voor een ventilatie. Kookt u graag? In een open keuken wellicht? Heeft u huisdieren? Of viert u misschien gewoon maar al te graag grote feesten en nodigt u uw vrienden bij u thuis uit? In alle gevallen kan een gecontroleerde woonhuisventilatie aanzienlijk tot de verbetering van uw levenskwaliteit bijdragen doordat zij geuren snel en efficiënt naar buiten afvoert en frisse, schone lucht in de leefruimtes brengt.

Uitgerekend bij een goed geïsoleerde nieuwbouw laten muren en vensters geen warmte meer naar buiten. Aan de andere kant komt er tevens nauwelijks nog frisse lucht naar binnen. Dit betekent concreet dat u vijf tot tienmaal per dag een stootventilatie zou moeten uitvoeren (bij stootventilatie zet u alle ramen en deuren open gedurende een korte tijd, zodat zeer snel luchtuitwisseling plaats vindt met de buitenlucht, hierbij gaat minder energie verloren t.o.v. de hele dag of nacht een enkel raam open laten staan). Stootventilatie kost niet alleen tijd maar tevens energie, omdat ook bij stootventilatie waardevolle warmte verloren gaat. Een goed ventilatiesysteem neemt u dit werk uit handen en verwarmt de frisse buitenlucht voor dankzij warmteterugwinning, zodat u op de stookkosten bespaart. En verbruikte, vieze lucht behoort het gehele jaar tot het verleden.

GEBOUWEN EN SYSTEMEN – HIER MOET U REKENING MEE HOUDEN

Niet ieder gebouw beschikt over dezelfde voorwaarden of eigenschappen voor een complete binnenklimaat-huistechniek. Wij presenteren u een kort overzicht met aandachtspunten waarop dient te worden gelet.

Indien u nieuw gaat bouwen, dan hoeft u zich allereerst niet echt druk te maken over de minimale standaards of normen op het gebied van bijvoorbeeld isolatie en energie-efficiëntie, want deze zijn normaliter reeds wettelijk voorgeschreven zoals bijv. het bouwbesluit en de EPC. Hier heeft u weliswaar nog een zekere speelruimte bij de gebouwisolatie en huistechniek, maar normaliter kiest men bij de nieuwbouw voor een goede tot zeer goede warmte-isolatie.

Hoe beter deze isolatie is, des te meer u zich met het thema woningventilatie bezig dient te houden, want een passiefhuis of een laagenergiehuis laat aan de ene kant nauwelijks warmte door - maar aan de andere kant tevens geen verse lucht naar binnen. Om die reden is het zinvol om reeds vóór de bouw over een centrale woonhuisventilatie na te denken. Zo kunt u immers leidingen en buizen voor een centrale ventilatie achter muren, plafonds e.d. "verstoppen". Het voordeel: Het aanzien en de verschijningsvorm van uw onroerend goed wordt niet ten nadele gewijzigd en u heeft tegelijkertijd een betere bescherming tegen geluiden. De bij bestaande bouw veel toegepaste raamroosters laten uiteraard naast lucht ook geluid naar binnen komen. Vanwege tochtklachten worden raamroosters veelal afgesloten waardoor ze hun essentiële functie van frisse lucht naar binnenlaten verliezen. Veel nieuwbouw wordt uitgerust met laag temperatuur vloerverwarming, door de lagere temperaturen en minder convectie werking ter hoogte van de ramen zorgt dit in combinatie met raamroosters voor tocht. Hierdoor bent u beperkt in de opstelmogelijkheden van uw meubelen, u wilt immers niet zitten op een plaats met een koude luchtstroom in uw nek. Een woonhuisventilatiesysteem met warmteterugwinning voorkomt deze problematiek en filtert daarnaast ook nog fijnstof en pollen uit de lucht, een groeiende bron voor gezondheidsklachten. Een centrale woonhuisventilatie biedt u samen met een intelligente ruimteregeling en sensoren, welke bijv. het CO²-gehalte meten, een binnenklimaat "à la carte."

Bij de renovatie van bestaande bouw is de situatie vaak wel wat complexer dan bij nieuwbouw. Oudere gebouwen laten vaak verse lucht naar binnen en zijn daarom echter ook enigszins inefficiënter te verwarmen. Hier kunt u aan twee stelschroeven draaien teneinde uw binnenklimaat te verbeteren. Bij het isoleren laat men normaliter een volledige warmte-isolatie achterwege

Anders dan bij de nieuwbouw ligt het zwaartepunt op de huistechniek: Kiest u hier voor de nieuwste condensatietechniek (warmteterugwinning) en energie van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie installaties en warmtepompen. Vaak wordt hier de besparing op stroom over het hoofd gezien: Met nieuwe, energie-efficiëntere pompen voor uw verwarmings- en warm water kunt u aanzienlijk stroom besparen en heeft u ook in bestaande bouw te allen tijde voldoende behaaglijke warmte.

Een gesaneerde bestaande bouw biedt de hoogste levenskwaliteit indien in de ruimtes de luchtkwaliteit in orde is. Ook een bestaande bouw kan op een later tijdstip van een decentraal woonhuisventilatie worden voorzien. "Decentraal" betekent dat de afzonderlijke ruimtes een ventilatie krijgen doordat via een kernboorgat of een muurdoorvoer ventilatiekanalen voor afzonderlijke kamers worden geïnstalleerd. Juist indien u de ramen, kozijnen en beglazing heeft vervangen helpt een dergelijke ventilatie om schimmel en vocht te voorkomen.

Voor advies over het meest ideale binnenklimaat voor u persoonlijk neemt u contact op met een installateur.

Afbeelding Raumklima magazine

Ontdekt
u het magazine Binnenklimaat

Interessante artikelen en bijdragen over de thema's gezondheid, levenskwaliteit en welzijn.

Meer te weten komen