NL

Subsidiemogelijkheden
en voorwaarden

Alles wat u moet weten

Wettelijke randvoorwaarden, verordeningen en voorschriften zijn belangrijke bestanddelen van de Europese, en bijgevolg ook de Nederlandse energie-economie. Met behulp van deze voorschriften dient er actief tot hogere energetische standaards te worden bijgedragen. Ondernemingen moeten enerzijds daarbij helpen, de producten energie-efficiënter en milieuvriendelijker te produceren.

Actuele energiewetgeving, zoals de energiebesparingsverordening of de ecodesign-richtlijn (ErP: ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten), dienen anderzijds het gebouwenbestand, alsmede alle toekomstige projecten klimaatneutraler vorm te geven en op deze manier tot een verstandige en betere toekomst bij het energieverbruik bij te dragen.

De opdrachtgevers moeten zich tevens aan deze wettelijke randvoorwaarden houden. Met steeds weer nieuwe regelingen stijgen tevens de energetische standaards, in het bijzonder voor toekomstige nieuwbouwprojecten. Aanvullend helpen subsidieprogramma's u door precies deze plannen financieel te ondersteunen. Bij de aanschaf van een nieuwe verwarmingsinstallatie is het dus in ieder geval de moeite waard om van door de Rijksoverheid ter beschikking gestelde subsidies gebruik te maken.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN ENERGIEBESPARING WORDT DUBBEL BELOOND

De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van o.a. zonneboilers en warmtepompen. 

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden

Algemene voorwaarden
en verordeningen in een overzicht

In onze dynamische economie worden constant wetten en regelgevingen gewijzigd. Des te belangrijker is het om zich over de actuele situatie op de hoogte te stellen. Wij bieden u een overzicht over de belangrijkste informatie hieromtrent.

Ecodesign-richtlijn (ErP-richtlijn)

Koelkasten, vaatwasmachines, wasmachines, bakovens – met de witte goederen is alles in de jaren ‘90 begonnen. Intussen dragen tevens andere energieverbruiksrelevante toestellen zoals televisietoestellen, lampen en sinds september 2014 zelfs stofzuigers het Europese ErP-energie-efficiëntie-label. „ErP“ staat daarbij voor energy related products, in het Nederlands zeggen we energiegerelateerde producten.

Meer informatie over de ecodesign-richtlijn

Nieuw efficiëntie-label

Sinds januari 2016 is, afgezien van de gangbare energie-efficiëntie-labels, tevens het label voor oude verwarmingsinstallaties in kracht getreden. Dit geldt voor alle verwarmingsketels die ouder zijn dan 15 jaar. Voor u als consument dient het label kosteloos informatie over de individuele efficiëntiestatus van uw verwarmingsketel te leveren. Volgens statistische gegevens komt van de 20,5 miljoen geïnstalleerde verwarmingsinstallaties in Duitsland slechts een kwart met het niveau van de actuele techniek overeen. Overeenkomstig groot is om die reden het technische en economische potentieel inzake de verbetering van de energie-efficiëntie.

Bevoegd tot het aanbrengen van het label zijn uw verwarmingsinstallateur of bepaalde energieadviseurs.