NL

VOORRAADVATEN
VOOR BETROUWBARE WARMTE

Warmwater en een betrouwbare verwarming zijn voor ons vandaag de dag vanzelfsprekend. Zelden hoeven wij erover na te denken, waar de warmte vandaan komt, die wij voor een aangenaam leven nodig hebben. Maar indien u een nieuwbouw wilt plannen of uw bestaande bouw gaat saneren, dan wordt de vraag inzake de juiste warmteopslag interessant.

Daarbij ziet alles er op het eerste gezicht heel eenvoudig uit: Een groot watervoorraadvat buffert warmte resp. slaat deze op. Zodra er een overschot aan warmte is, warmt het voorraadvat zich op. Bij een tekort aan warmte, geeft hij de warmte weer af. Voorraadvaten worden normaliter toegepast voor de tussentijdse opslag van overtollige warmte bijv. bij houtgestookte verwarmingen en zonne-energie installaties, welke niet constant of niet gelijkmatig warmte genereren, bij warmtepompen ter verbetering van het rendement, zodat deze kan werken bij de ideale buitentemperatuur. 

Daar de warmte in een voorraadvat gedurende een naar mogelijkheid lange periode dient te worden opgeslagen, speelt de isolatie een belangrijke rol van betekenis. Goede isolatie herkent men bijvoorbeeld aan een certificaat, zoals onder andere het ErP label (= energy related products ~ ecodesign energielabel), of aan het feit dat het oppervlak van de isolatie ongeveer de omgevingstemperatuur dient te hebben terwijl er in het voorraadvat een temperatuur tot max. 90 graden heerst. Maar niet alleen het voorraadvat zelf verliest warmte bij een slechte isolatie: met name via de aansluitingen gaat veel warmte verloren. Om die reden dient u erop te letten dat niet alleen het voorraadvat zelf zeer goed is geïsoleerd, maar tevens alle leidingen inclusief de circulatieleiding. Niveau van de actuele techniek.

 • Voordelen

  • Gelijkmatige opslag van warmte, ook gedurende een langere periode.
  • Minder slijtage van de componenten doordat de zogenoemde „branderstarts" voor het opwarmen en naverwarmen van het water worden gereduceerd.
  • Efficiënt gebruik van de thermische zonne-energie (voor de opslag van de zonnewarmte bijv. gedurende de nacht).
  • Bij warmwatervoorraadvaten: betrouwbare warmwatervoorziening tevens in grotere hoeveelheden.  
  • Grote bedrijfszekerheid van warmtepompen bij lage buitentemperaturen.
  • Zorgt voor lagere fijnstofemissies bij de werking van een verwarming met biomassa zoals bijv. hout.
  • Betrouwbare beschikbaarstelling van warmte voor verswaterstations.
  • In het bijzonder bij meerdere warmteopwekkers (gas, olie, zonne-energie, hout) dient het voorraadvat als warmteaccu en optimaliseert het samenspel van de warmtebronnen.
 • Nadelen

  • Tapwater- rep. warmwatervoorraadvaten hebben een grotere behoefte aan hygiëne (gevaar voor legionellabacterie).
  • Een slechte isolatie resulteert in een grotere energiebehoefte.
  • Verwarmingsinstallaties worden complexer met een voorraadvat, d.w.z. een grotere energiebehoefte en een grotere kwetsbaarheid.
  • Er is meer plaats nodig.
  • Hogere investeringskosten.

MODERNE VOORRAADVAT TECHNOLOGIEËN HELPEN BIJ DE ENERGIEBESPARING

De mogelijkheden om tapwater en verwarmingswater op te slaan zijn zeer divers. Kiest u voor een technologie, die aan uw behoeften voldoet.

In principe slaan bijna alle gangbare voorraadvaten energie in de vorm van warm water op. Daarbij is het zogenoemde buffervat de meest eenvoudige methode om warmte voor uw verwarming gedurende langere tijd vast te houden: In een grote, goed geïsoleerde watertank wordt de warmte uit bijv. een zonne-energie-, gasgestookte-, pelletgestookte- of een warmtepomp-verwarmingen opgeslagen en indien nodig weer aan het verwarmingssysteem afgegeven.

Veel buffervaten kunnen bovendien tapwater verwarmen. Dit vindt plaats via zogenoemde modules voor vers water of warmtewisselaars, waarbij via een leidingsysteem resp. een spiraal de warmte van het verwarmingsbuffervat aan het tapwater wordt afgegeven, zonder dat dit met het verwarmingswater in contact komt. Indien men grotere hoeveelheden warm tapwater op voorraad wil hebben, dan zijn er tevens 'tank-in-tank‘ oplossingen, waarbij in het buffervat een tweede, kleiner warmwatervoorraadvat is ingebouwd waarin het tapwater zich bevindt. De opwarming van dit warmwatervoorraadvat vindt dan plaats via het omringende verwarmingswater.

De meest efficiënte voorraadtechnologie onder de buffervaten is het meerlagenbuffervat. Deze deelt, zoals de naam al doet vermoeden, de verschillende watertemperaturen in lagen in, net zoals in een zee: van de koudste laag onderin tot en met de warmste laag bovenin. Het voordeel: Reeds na een korte opwarmtijd is in het bovenste deel van het voorraadvat genoeg energie voor warm water met de gewenste gebruikstemperatuur ter beschikking. Bovendien ontstaat er ook bij het naladen van de voorraadvatinhoud geen sterke werveling of doormenging en blijft de gelaagde temperatuurindeling in het voorraadvat behouden. Bijgevolg heeft u te allen tijde snel warmwater ter beschikking en bespaart u daarbij ook nog energie. Bovendien vergroten de lage temperaturen in het onderste gedeelte de efficiëntie van de thermische zonne-energie en het rendement van de HR-gaswandtoestellen.

VOORRAADVATEN EN REGENERATIEVE ENERGIESOORTEN

Vooral indien u voor milieuvriendelijke technologieën zoals zonne-energie en warmtepompen kiest, vormen voorraadvaten een belangrijk bestanddeel van uw verwarmingsinstallatie.

Dat ligt vooral aan één feit: Regeneratieve energiesoorten zijn weliswaar kosteloos en theoretisch onbeperkt beschikbaar, maar helaas schijnt bijv. de zon niet altijd. In dergelijke gevallen dient u een goed geïsoleerd en zeer efficiënt voorraadvat te hebben dat de warmte, net zoals een accu, voor een later tijdstip vasthoudt.

De combinatie van zonnecollectoren, warmtepomp en voorraadvat is bijzonder milieuvriendelijk. In een uitstekend geïsoleerd huis of een passiefhuis kunt u met een dergelijke oplossing het hele jaar zonder fossiele brandstoffen uitkomen - vooropgesteld dat u van groene stroom gebruikmaakt. Want stroom heeft u in ieder geval nodig om de warmtepomp in de winter te laten werken indien het geleverde vermogen van de zonnecollectoren een keer onvoldoende zou zijn.

Daarbij worden de zonnecollectoren normaliter gebruikt om warm tapwater ter beschikking te stellen. De warmtepomp verwarmt in de tussentijd uw verwarmingsbuffervat. Overtollige zonne-energie kan echter, al naar gelang van het systeem, tevens voor de verwarmingsondersteuning worden gebruikt. In ieder geval heeft u bij dit type verwarming echter een hoog rendement voorraadvat van voldoende grootte nodig, dat overtollige warmte in goede tijden kan opnemen en bij warmtebehoefte weer kan afgeven.

DE KOSTEN IN EEN VERGELIJKING

Of een voorraadvat voor u aantrekkelijk is, is volledig afhankelijk van uw woonsituatie. U bepaalt uiteindelijk of en welk type voorraadvat u nodig heeft.

Of de aanschaf van een voorraadvat voor u de moeite waard is, is van veel factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de grootte van het appartement of huis, het soort en aantal warmteopwekkers in uw installatie, het aantal personen in uw huishouden, spitsuren bij de warmwaterbehoefte, eisen aan de hygiëne, een integratie van regeneratieve energiesoorten enz.

Infografiek buffervaten

GEBOUWEN EN SYSTEMEN – HIER MOET U REKENING MEE HOUDEN

U plant op dit moment een nieuwbouw en bent op zoek naar de juiste verwarmingsinstallatie? Of wilt u uw oude verwarming saneren en vraagt u zich af, waar u bij de integratie in uw huis allemaal aan moet denken? Dan hebben wij hier enige informatie voor u samengevat.

Nog een tip: Controleert u te allen tijde of het gewenste voorraadvat ook voor uw warmteopwekker de optimale oplossing is. Thermische zonne-energie-installaties en warmtepompen hebben bijvoorbeeld één of meerdere voor het doel geschikte warmtewisselaars nodig, die de werking van deze installaties mogelijk maken. Een warmtewisselaar voor een warmtepomp bijvoorbeeld dient voor lage temperatuurniveaus te zijn berekend en gedimensioneerd opdat de pomp ook efficiënt kan werken. En indien u hoge eisen aan de hygiëne van uw tapwater stelt omdat er bijvoorbeeld veel kinderen of oudere mensen in uw huishouden leven, of omdat het onroerend goed langere tijd leeg staat, dan zou u voor een verswaterstation of een warmwatersysteem met een anti-legionella-functie (waarbij het water tot hoger dan 60 graden wordt verwarmd) moeten kiezen.

Het beste vraagt u advies aan een competente installateur bij u in de buurt. 

Übersicht Speichertechnologien

Ontdekt
u onze voorraadvatsystemen

Of het nu een verwarmingsbuffervat of een warmwatervoorraadvat betreft – wij bieden u de ideale opslagoplossing bij uw huistechniek van WOLF.

Meer te weten komen