NL

WARMTEPOMPEN
HET VERWARMINGSSYSTEEM MET TOEKOMST

De warmtepomp is een goed alternatief voor het verwarmen met fossiele brandstoffen. Naast de toepassing in nieuwbouwhuizen wordt steeds vaker ook bij renovaties voor een warmtepomp gekozen. De komende jaren zal het aantal woningen met een warmtepomp nog aanzienlijk toenemen door de stijgende populariteit van deze duurzame techniek.

Bij nieuw gebouwde huizen is de warmtepomp reeds op de 2e plaats van de meest populaire verwarmingssystemen terechtgekomen. Met een stijgende tendens. Want op het gebied van milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie kan de warmtepomp nauwelijks worden verslagen. Nog een pluspunt: Zij functioneert emissiearm en zeer betrouwbaar.

Bij conventionele verwarmingssystemen wordt de warmte gegenereerd door de verbranding van fossiele energiedragers zoals olie en gas. Een warmtepomp werkt totaal anders. Zij wordt met stroom in werking gesteld en gebruikt de warmte, welke op natuurlijke basis in de lucht, de aardbodem en het grondwater is opgeslagen. 

Al naar gelang van welke warmtebron wordt gebruikt, wordt er een onderscheid gemaakt tussen een lucht/water-warmtepomp, brine/water-warmtepomp en een water/water-warmtepomp.

Familie im Haus

 • Voordelen

  • Een zeer goede verhouding tussen toegevoerde en gewonnen energie.
  • Geringe stookkosten dankzij kosteloze milieu-energie.
  • Schone energiedrager - de schoorsteen wordt overbodig.
  • Reversibele warmtepompen maken in de zomer een gecontroleerde koeling van het gebouw mogelijk. 
  • Fossiele hulpbronnen worden ontzien.
  • Klimaatvriendelijke techniek.
  • Stroom wordt steeds meer regeneratief en daarmee tevens de warmtepomp.
  • Bijzonder efficiënte werking bij oppervlakteverwarming (vloer- of wandverwarming).
  • Perfect te combineren met een thermisch zonne-energiesysteem of een zonnestroom systeem. 
  • De basis voor een energie neutraal woonconcept. 
 • Nadelen

  • Bij een Water/Water warmtepomp is het installeren afhankelijk van de lokale omstandigheden (bijv. de kwaliteit van het grondwater of de bodemgesteldheid).
  • Aan het begin relatief hoge kosten (later echter een groot besparingspotentieel).
  • Bij lucht/water-warmtepompen kan er door de ventilator geluid ontstaan (om hinder te voorkomen is het essentieel dat de luchtstroom niet richting een dicht bijstaande muur of object wordt gericht). 

WARMTE
UIT LUCHT, AARDBODEM EN WATER

Voor welke milieubron u uiteindelijk ook kiest, het basisprincipe is bij lucht, aardbodem en water hetzelfde.

Warmtepompen werken met een koudemiddel dat aanvankelijk een temperatuur van -5°C tot -10°C heeft. Met behulp van de warmte uit de milieubron wordt het opgewarmd waardoor het verdampt. Het nu gasvormige koudemiddel wordt in de compressor gecomprimeerd. Daardoor loopt de temperatuur op tot max. 70 °C. In de condensor wordt de warmte ontnomen teneinde haar voor het verwarmen en voor het opwarmen van het tapwater te gebruiken. Daardoor koelt het koudemiddel af en wordt weer vloeibaar. De druk wordt bijgevolg lager waardoor de temperatuur weer op -5°C tot -10°C daalt. De cyclus begint weer van voren af aan.

Warmtepompen zijn in feite in nieuwe techniek gebaseerd op een vertrouwd principe. Want zij functioneren precies zoals een doodnormale koelkast – alleen in dit geval andersom.

VERSCHILLENDE WARMTEBRONNEN
BIEDEN VERSCHILLENDE VOORDELEN

Zij verwarmen te allen tijde milieuvriendelijk en voordelig – of het nu een lucht/water-warmtepomp, brine/water-warmtepomp of water/water-warmtepomp betreft maakt niet uit.

Lucht/water-warmtepompen maken gebruik van de warmte uit de lucht en veroorzaken om die reden lagere installatiekosten. Zij zijn tevens zeer goed geschikt voor renovaties. Het systeem functioneert zelfs bij zeer lage temperaturen van tot wel -20 °C. Aard-water-warmtepompen onttrekken de aardbodem warmte. De aardbodem is een betrouwbare warmtebron omdat de bodemtemperatuur vanaf een diepte van 10 meter gedurende het hele jaar relatief constant bij ongeveer 9 °C tot 11 °C ligt. Daardoor zijn aardwarmtepompen tevens bij lage temperaturen in de winter zeer efficiënt. Water/water-warmtepompen gebruiken het grondwater als warmtebron – een ideale warmtebuffer. Want de luchttemperatuur en de zonnestralen beïnvloeden het grondwater met slechts één graad. De gemiddelde temperatuur blijft bijgevolg gedurende het hele jaar constant. Van alle warmtepompen zijn de water-warmtepompen het meest efficiënt.

Alle warmtepompen hebben één gemeenschappelijke eigenschap: Zij stoten geen CO² uit. Zij zijn per slot van rekening bij de warmteopwekking niet afhankelijk van een verbrandingsproces. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar maakt tevens een schoorsteen overbodig. 

Moderner Neubau von außen
In nieuwe gebouwen hoeft u zich vaak geen zorgen te maken over de juiste isolatie.

DE KOSTEN IN EEN VERGELIJKING

Het eenmalig aanboren van de desbetreffende warmtebron veroorzaakt alleen aan het begin hoge investeringskosten. Op de lange termijn overtuigt de warmtepomp door lage exploitatiekosten.

Een belangrijke kostenfactor is de benodigde stroom. Sommige energieleveranciers bieden echter speciale, voordeligere warmtepomptarieven aan. Indien u dan ook nog voor een groene stroomleverancier kiest, dan verwarmt u zelfs compleet CO2-neutraal. Met een eigen fotovoltaïsche (PV) installatie kunt u de benodigde stroom met behulp van zonne-energie voor een deel ook zelf opwekken.

Sinds 2015 verstrekt de overheid subsidie op warmtepompen, de ISDE subsidie. 

GEBOUWEN EN SYSTEMEN
HIER MOET U REKENING MEE HOUDEN

Iedere warmtebron moet allereerst eenmaal worden aangeboord. De respectievelijke kosten en moeite zijn bij de verschillende bronnen zeer verschillend.

Bij een lucht/water-warmtepomp is het aanboren of beter gezegd het aansluiten van de warmtebron totaal ongecompliceerd: Lucht is nu eenmaal overal aanwezig en dus staat de warmtepomp gewoon naast het huis of in de kelder of bijkeuken. U dient slechts rekening te houden met de bouwrechtelijke bepalingen inzake de geluidsbescherming. Dat is echter zelden een probleem omdat de meeste warmtepompen voor een uiterst geluidsarme werking zijn geconstrueerd. Daartegenover staat dat de lucht/water-warmtepomp wat minder efficiënt als de andere type warmtepompen is. Hier staat een lagere investering tegenover. Indien u deze besparing investeert in een fotovoltaïsche (PV) systeem, kan veelal gecombineerd een hoger rendement worden behaald bij gelijke investeringskosten.   

Tevens bij een brine/water-warmtepomp dient er met een paar zaken rekening te worden gehouden. Afhankelijk van de samenstelling van de aardbodem ontstaan er voor het aanboren van deze warmtebron, in meer of mindere mate, grootscheepse en kostbare werkzaamheden in de aardbodem. Bij horizontaal geplaatste aardwarmtecollectoren heeft u voldoende plaats nodig, voor de verticaal geboorde en verzonken aardwarmtesonden heeft u een vergunning van het waterschap nodig. 

U heeft gekozen voor een water/water-warmtepomp? Dan heeft u allereerst de vergunning van het waterschap nodig teneinde een transport- en een haalbron te bouwen. Omdat tevens de waterkwaliteit en de waterhoeveelheid aan hoge eisen moeten voldoen, is het belangrijk om eerst een proefboring uit te voeren. In een persoonlijk gesprek met een installateur ontdekt u al snel welke warmtepomp voor uw huis het meest geschikt is.

Übersicht Wärmepumpen WOLF

Ontdekt
u onze warmtepompen

Hernieuwbare energie is de trend. Met warmtepompen kunt u uw thuis met milieu-energie zoals lucht-, water- of aardwarmte verwarmen.

Meer te weten komen