NL

Gebakken lucht? Feiten over lucht

Lucht is ons meest belangrijke en letterlijke levensmiddel. Wij moeten haar beschermen en op een juiste manier gebruiken – want of ze nu goed of slecht, dik of dun is, bepalen niet alleen natuurlijke, maar ook door de mens veroorzaakte factoren. Welke factoren zijn van invloed of zij goed is of slecht, dik of dun?

Vliegtuig

Tot wel 30% vermindert de smaakzin zich bij een lagere luchtdruk in de cabine. Daarom is qua smaak intensieve tomatensap zo populair onder passagiers.

Bergtop

350 millibar druk hebben de longen minimaal nodig voor het afstaan van zuurstof in het bloed. Deze druk is tot een hoogte van 5.500 m aanwezig – vanaf 7.000 m begint de zone des doods.

Grassen & pollen

30.000 jongeren moeten in Duitsland per jaar hun opleiding vanwege een pollenallergie afbreken; 16,5 miljard euro kost de behandeling van hooikoorts-patiënten wereldwijd.

Windpark

Een vorm van energiewinning, die lucht niet vervuilt maar gebruikt: Windparken. Desondanks leveren ze een gevaar op in de lucht voor vogels een aandachtspunt bij de locatie keuze.

Schoonste lucht en zee

De schoonste lucht van de wereld ademt men aan de Cape Grim in Tasmanië in. Een meetstation van de VN controleert regelmatig de waarden.

Ook al kan het menselijke ademapparaat in de zee geen zuurstof opnemen: Het CO2-gehalte in de lucht van 21% zou zonder die watermassa’s niet bestaan.

Megacity

Bedreigend voor gezondheid en klimaat: De smogontwikkeling in groeiende megacities zoals New-Delhi, Peking, Mexico City.

Fijnstof

Een geschatte 1 miljoen gezonde levensjaren verliest de bevolking van westerse industrielanden door milieu-invloeden zoals fijnstof per jaar.

Kolencentrale

23.000 voortijdige sterfgevallen in Europa veroorzaakt door luchtvervuiling door kolencentrales. Eén van de meest vervuilende staat in het Duitse Jänschwalde.

De eigen woning

Regelmatig ventileren is voor een gezond binnenklimaat absoluut noodzakelijk. Wie een warmtepomp heeft geïnstalleerd, gebruikt bovendien de luchttemperatuur als energieleverancier.