NL
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
NL
NL
  • Gegevensbescherming

Verklaring inzake
gegevensbescherming

Wij nemen de gegevensbescherming serieus

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijk thema. Indien u onze website bezoekt, dan slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internet service provider, de website, van waaruit u ons bezoekt, de websites, welke u bij ons bezoekt alsmede de datum en de duur van het bezoek op. Deze informatie is voor de technische overdracht van de websites en een veilige server-werking dwingend noodzakelijk. Een gepersonaliseerde analyse van deze gegevens vindt niet plaats.

Voor zover u ons gegevens per contactformulier toestuurt, worden deze gegevens in het kader van een gegevensbeveiliging op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend voor het verwerken van uw verzoek gebruikt. Uw gegevens worden uitermate vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden niet aan derden doorgestuurd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw personen. Die kunnen uw naam, adres en e-mailadres omvatten. Om onze website te kunnen bezoeken, hoeft u geen persoonsgegevens bekend te maken. In een aantal gevallen hebben wij uw naam, adres en bijkomende informatie nodig om u de gewenste diensten te kunnen verlenen.

Dat geldt ook voor het geval dat u informatiemateriaal van ons wenst te ontvangen of indien u wenst dat wij uw vragen beantwoorden. In dergelijke gevallen zullen wij u er steeds attent op maken. Bovendien slaan wij enkel de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig verstrekt heeft.

Wanneer u een van onze diensten gebruikt, verzamelen wij in principe enkel de gegevens die nodig zijn om u die diensten te kunnen aanbieden. Mogelijk vragen wij bijkomende informatie van u, die echter vrijwillig van aard is. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, doen we dat om u onze diensten te kunnen aanbieden of voor commerciële doeleinden.

Automatisch opgeslagen, niet persoonsgegevens

Indien u onze internetpagina's bezoekt, dan slaan wij om administratieve en technische redenen bepaalde informatie op. Deze informatie betreft: type en versie van de gebruikte browser, datum en tijd van de toegang, alsmede het IP-adres.

Deze gegevens worden anoniem en slechts voor statistische doeleinden of daarvoor gebruikt, onze internet- en online-dienstverleningen te verbeteren. Deze anonieme gegevens worden – gescheiden van persoonsgegevens – op veilige systemen opgeslagen en kunnen niet tot individuele personen worden herleid. Dit betekent dat uw persoonsgegevens te allen tijde beschermd blijven.

Cookies

Indien u onze internetpagina's bezoekt, dan slaan wij mogelijk informatie in de vorm van cookies op uw computer op. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver aan uw browser worden verzonden en op de harde schijf worden opgeslagen. Hierbij wordt slechts het internetprotocoladres opgeslagen – geen persoonsgegevens. Deze informatie welke in de cookies wordt opgeslagen maakt het mogelijk, u bij het volgende bezoek aan onze internetpagina automatisch weer te herkennen waardoor voor u het gebruik daarvan eenvoudiger wordt gemaakt.

Natuurlijk kunt u onze internetpagina's ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Indien u niet wilt dat uw computer bij het volgende bezoek weer wordt herkend, dan kunt u de gebruikmaking van cookies ook afwijzen door onder ‘Instellingen’ in uw browser bij ‘Cookies blokkeren’ de instelling te wijzigen. Hoe u daarbij te werk dient te gaan, vindt u in de bedieningshandleiding van uw betreffende browser. Indien u het gebruik van cookies weigert, dan kan het echter tot beperkingen in het gebruik van sommige delen van onze internetpagina's komen.

Gebruik van Google-Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij maken op onze website gebruik van Google-Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, in het vervolg ‘Google’ genoemd. Google-Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en hierdoor een analyse van de gebruikmaking van de website door u mogelijk maken.
De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw bezoek aan de website inclusief uw IP-adres, worden aan Google in de USA verzonden en aldaar opgeslagen. Wij gebruiken op onze website Google-Analytics met de toevoeging ‘_gat._anonymizeIp’. Uw IP-adres wordt in dit geval door Google reeds binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere aangesloten landen die deze overeenstemming hebben ondertekend via de EER (Europese Economische Ruimte) afgekort en daarmee geanonimiseerd.
Google zal deze informatie gebruiken teneinde uw gebruikmaking van onze website te analyseren, om reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om overige, met de gebruikmaking van de website en met het internetgebruik samenhangende dienstverleningen te verstrekken. Tevens zal Google deze informatie eventueel aan derden verzenden, voor zover dit wettelijk is vastgelegd of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Google zal, naar eigen zeggen, in geen enkel geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een respectievelijke instelling van uw browser-software verhinderen; wij attenderen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in volle omvang van onze website gebruik kunt maken.

Voorts biedt Google voor de meest gebruikelijke browsers een ‘deactiverings-add-on’ (opt-out) aan, waarmee u meer controle heeft over welke gegevens door Google over de door u opgeroepen websites worden geregistreerd. De add-on deelt aan het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat er geen informatie over het website-bezoek aan Google Analytics dient te worden verzonden. De ‘deactiverings-add-on’ (opt-out) voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere, door ons tevens gebruikte, webanalysediensten worden verzonden. Meer informatie over het installeren van de opt-out browser add-on kunt u via de volgende link lezen: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Indien u onze website via een mobiel eindtoestel (smartphone of tablet) bezoekt, dan moet u in plaats van op deze link klikken teneinde tracking door Google Analytics binnen deze website in het vervolg te verhinderen. Dit is tevens als alternatief voor de hierboven vermelde browser-add-on mogelijk. Door op de link te klikken wordt er een opt-out cookie in uw browser geplaatst dat alleen voor deze browser en dit domein geldig is. Indien u de cookies in deze browser wist, dan wordt tevens de opt-out cookie gewist zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt voor de activering van andere tags, die in bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookie-niveau een deactivering plaatsvond, blijft die bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. De privacyverklaring van Google voor deze tool vindt u hier: www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Gebruik van Facebook Custom Audiences Pixel

Om bezoekers van onze website tijdens hun bezoek aan Facebook voor hen interessante reclame te tonen, maken wij gebruik van Custom Audiences Pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Daarvoor hebben wij op onze website een pixel van Facebook geïmplementeerd, waarmee bij een bezoek aan onze website een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand wordt gebracht. Daarbij wordt aan de Facebook-servers gemeld dat u onze website heeft bezocht en Facebook wijst die informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount toe. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, alsook over de rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Indien u zich wenst te verzetten tegen de beschreven verbinding met Facebook, kunt u klikken op de volgende link: [OPT-OUT LINK]

Gebruikmaking van YouTube in de geavanceerde modus voor gegevensbescherming

Wij maken voor het integreren van video’s gebruik van de aanbieder YouTube. De video’s werden daarbij in de geavanceerde modus voor gegevensbescherming ingepast. Zoals de meeste websites maakt echter ook YouTube gebruik van cookies teneinde informatie over de bezoekers van hun website te verzamelen. YouTube gebruikt deze cookies onder andere voor het registreren van videostatistieken, ter voorkoming van bedrog en ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Dit leidt tevens tot het tot stand brengen van een verbinding met het Google DoubleClick netwerk. Indien u de video start, dan kan dit meerdere gegevensverwerkingsprocessen in werking stellen. Daar hebben wij geen enkele invloed op. Overige informatie over de gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun verklaring inzake gegevensbescherming onder: policies.google.com/privacy

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, manipulatie en toegang door onbevoegden. Al onze medewerkers en dienstverleners die voor ons werken moeten de wetten inzake gegevensbescherming verplicht naleven.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden ze steeds versleuteld voor overdracht. Dat betekent dat uw gegevens niet kunnen worden misbruikt door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden constant verbeterd en onze verklaringen inzake gegevensbescherming worden ook constant bijgewerkt. Let u erop dat u de meest actuele versie ter beschikking heeft.

Rechten van de betrokken personen

Neem contact met ons op indien u zich wenst te informeren over welke persoonsgegevens wij over u opslaan, of wanneer u ze wenst te corrigeren of te laten wissen. Verder heeft u het recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO), een recht van bezwaar tegen de verwerking (art. 21 DSGVO) en het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 DSGVO). In dat geval wordt overleg met ons aanbevolen.

Wijzigingen van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor onze verklaringen inzake gegevensbescherming te wijzigen in het geval dat dit vanwege nieuwe technologische ontwikkelingen nodig zou moeten zijn. Let u erop dat u de meest actuele versie ter beschikking heeft. Indien er aan deze verklaring inzake gegevensbescherming essentiële wijzigingen worden uitgevoerd, dan zullen wij deze wijzigen op onze website bekendmaken.

Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze website kunnen ons bij vragen over de gegevensbescherming bereiken onder:

De heer Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
DE-93047 Regensburg
Tel.: +49941 2986930
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Indien u niet tevreden bent met de antwoorden van onze toezichthouder voor gegevensbescherming, dan heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten inzake gegevensbescherming van uw land.