NL
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
NL
NL
  • Gegevensbescherming

Juridische informatie
en gegevensbescherming

Wij nemen de gegevensbescherming serieus

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijk thema. Indien u onze website bezoekt, dan slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internet service provider, de website, van waaruit u ons bezoekt, de websites, welke u bij ons bezoekt alsmede de datum en de duur van het bezoek op. Deze informatie is voor de technische overdracht van de websites en een veilige server-werking dwingend noodzakelijk. Een gepersonaliseerde analyse van deze gegevens vindt niet plaats.

Voor zover u ons gegevens per contactformulier toestuurt, worden deze gegevens in het kader van een gegevensbeveiliging op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend voor het verwerken van uw verzoek gebruikt. Uw gegevens worden uitermate vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden niet aan derden doorgestuurd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze bevatten uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U hoeft ook geen persoonsgegevens prijs te geven teneinde onze internetpagina's te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben wij uw naam en adres alsmede andere informatie nodig zodat wij de gewenste dienstverlening aan u kunnen aanbieden.

Dit geldt tevens in het geval dat wij u op verzoek informatiemateriaal toesturen resp. dat wij uw vragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u er te allen tijde op attenderen. Bovendien slaan wij uitsluitend die gegevens op, die u aan ons automatisch of vrijwillig heeft verzonden.

Indien u gebruikmaakt van één van onze dienstverleningen, dan verzamelen wij normaliter alleen die gegevens, die nodig zijn om onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden. Het is mogelijk dat wij u naar meer informatie vragen, maar het beantwoorden daarvan is gewoon vrijwillig. Indien wij wanneer dan ook persoonsgegevens verwerken, dan doen wij dat om onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden of om onze commerciële doelstellingen te kunnen vervolgen.

Automatisch opgeslagen, niet persoonsgegevens

Indien u onze internetpagina's bezoekt, dan slaan wij om administratieve en technische redenen bepaalde informatie op. Deze informatie betreft: Type en versie van de gebruikte browser, datum en tijd van de toegang, alsmede het IP-adres.

Deze gegevens worden anoniem en slechts voor statistische doeleinden resp. daarvoor gebruikt, onze internet- en online-dienstverleningen te verbeteren. Deze anonieme gegevens worden - gescheiden van persoonsgegevens - op veilige systemen opgeslagen en kunnen niet aan individuele personen worden herleid. Dit betekent dat uw persoonsgegevens te allen tijde beschermd blijven.

Cookies

Indien u onze internetpagina's bezoekt, dan slaan wij mogelijk informatie in de vorm van cookies op uw computer op. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver aan uw browser worden verzonden en op de harde schijf worden opgeslagen. Hierbij wordt slechts het internetprotocoladres opgeslagen – geen persoonsgegevens. Deze informatie welke in de cookies wordt opgeslagen maakt het mogelijk, u bij het volgende bezoek aan onze internetpagina automatisch weer te herkennen waardoor voor u het gebruik daarvan eenvoudiger wordt gemaakt.

Natuurlijk kunt u onze internetpagina's ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Indien u niet wilt dat uw computer bij het volgende bezoek weer wordt herkend, dan kunt u de gebruikmaking van cookies ook afwijzen door onder „Instellingen“ in uw browser bij „Cookies blokkeren“ de instelling te wijzigen. Hoe u daarbij te werk dient te gaan, vindt u in de bedieningshandleiding van uw betreffende browser. Indien u het gebruik van cookies weigert, dan kan het echter tot beperkingen in het gebruik van sommige themata van onze internetpagina's komen.

Gebruik van Google-Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij maken op onze website gebruik van Google-Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, in het vervolg „Google“ genoemd. Google-Analytics maakt gebruik van zogenoemde „cookies“, tekstbestanden, welke op uw computer worden opgeslagen en hierdoor een analyse van de gebruikmaking van de website door u mogelijk maken.
De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw bezoek aan de website inclusief uw IP-adres, worden aan Google in de USA verzonden en aldaar opgeslagen. Wij gebruiken op onze website Google-Analytics met de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Uw IP-adres wordt in dit geval door Google reeds binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere aangesloten landen, die deze overeenstemming hebben ondertekend, via de EER (Europese Economische Ruimte) afgekort en daarmee geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken teneinde uw gebruikmaking van onze website te analyseren, om reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om overige, met de gebruikmaking van de website en met het internetgebruik samenhangende dienstverleningen, te verstrekken. Tevens zal Google deze informatie eventueel aan derden verzenden, voor zover dit wettelijk is vastgelegd of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal, naar eigen zeggen, in geen enkel geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een respectievelijke instelling van uw browser-software verhinderen; wij attenderen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in volle omvang van onze website gebruik kunt maken.

Voorts biedt Google voor de meest gebruikelijke browsers een ‘deactiverings-add-on’ (opt-out) aan, waarmee u meer controle heeft over welke gegevens door Google over de door u opgeroepen websites worden geregistreerd. De add-on deelt aan het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat er geen informatie over het website-bezoek aan Google Analytics dient te worden verzonden. De ‘deactiverings-add-on’ (opt-out) voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere, door ons tevens gebruikte, webanalysediensten worden verzonden. Overige informatie over het installeren van de opt-out browser add-on kunt u via de volgende link lezen: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Indien u onze website via een mobiel eindtoestel (smartphone of tablet) bezoekt, dan moet u in plaats van op deze link klikken teneinde tracking door Google Analytics binnen deze website in het vervolg te verhinderen. Dit is tevens als alternatief voor de hierboven vermelde browser-add-on mogelijk. Door op de link te klikken wordt er een opt-out cookie in uw browser geplaatst dat alleen voor deze browser en dit domein geldig is. Indien u de cookies in deze browser wist, dan wordt tevens de opt-out cookie gewist zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Gebruikmaking van Opentag

Qubit Opentag verwerkt de gegevens in overeenstemming met de UK Data Protection Act van 1998. Opentag verzamelt zelf geen gegevens behoudens statistieken en hoe vaak tags en containers werden opgeroepen. De via Opentag geïmplementeerde tags daarentegen verzamelen dergelijke gegevens. Momenteel wordt via Opentag alleen de Google Analytics tag gebruikt en er worden dienovereenkomstig alleen niet-persoonsgegevens aan Google Analytics geleverd. Informatie over de gegevensbescherming door Qubit vindt u hier: www.qubit.com/legal/privacy-and-cookie-policy

Doubleclick by Google

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies teneinde voor u relevante advertenties te presenteren. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen teneinde te controleren, welke advertenties in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen resp. bekeken. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. De gebruikmaking van DoubleClick-cookies maakt voor Google en zijn partner-websites slechts het tonen resp. publiceren van advertenties op basis van voorgaande bezoeken op onze of andere websites in het internet mogelijk. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse aan een server in de USA verzonden en aldaar opgeslagen. Door de gebruikmaking van onze websites verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verkregen gegevens door Google en de in het voorgaande beschreven manier van gegevensverwerking alsmede het benoemde doel. U kunt de opslag van de cookies door een respectievelijke instelling van uw browser-software verhinderen; wij attenderen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in volle omvang van onze websites gebruik kunt maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van de websites gebaseerde gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link op interesse gebaseerde reclame uit te schakelen. Alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de website van de Digital Advertising Alliance onder de volgende link deactiveren.

Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

Deze website maakt gebruik van tools voor “online-marketing” van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dit dient voor het herkennen dat een bezoeker via een Google-advertentie op onze website terecht is gekomen. Google maakt gebruik van cookies, welke op uw computer worden opgeslagen en hierdoor een analyse van de gebruikmaking van de website mogelijk maken. De cookies voor het zogenoemde “conversion-tracking” worden geplaatst zodra u op een door Google gepubliceerde advertentie klikt. Deze cookies zij na 30 dagen niet meer geldig en dienen niet voor een persoonlijke identificatie. Indien u het “conversion-tracking” wilt verhinderen, dan kunt u uw browser zo instellen dat cookies van het domein “googleadservices.com” worden geblokkeerd. U kunt ook van uw recht op opt-out gebruikmaken via de website: www.networkadvertising.org/choices/ . Indien u meer over deze methoden te weten wilt komen of wilt weten welke mogelijkheden u heeft, opdat deze informatie niet door Google kan worden gebruikt, dan klikt u hier: www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Gebruikmaking van AdForm

Onze website maakt gebruik van het conversion-tracking van Adform, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken. De cookie voor conversion-tracking wordt geplaatst indien een gebruiker met een door Adform geplaatste advertentie heeft. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee gebruikers zich persoonlijk laten identificeren. Gebruikers, die niet aan tracking willen deelnemen, kunnen de cookie van Adform via hun internetbrowser deactiveren. Informatie over de gegevensbescherming alsmede opt-out mogelijkheden vindt u hier: site.adform.com/privacy-policy/de

Anonieme gegevensverzameling met Semasio

De firma Semasio GmbH verzamelt via onze website informatie over de internetgebruikers van het aanbod. De ingewonnen informatie over het gebruiksgedrag worden onder een pseudoniem opgeslagen. Een pseudoniem is een kenmerk dat voor de naam of andere identificatiekenmerken in de plaats komt en voor derden een identificatie van de betroffen en het herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon uitsluit. Dankzij het pseudonimiseren en anonimiseren van de ingewonnen informatie blijft echter uw privacy beschermd omdat de gegevens niet herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon. U heeft het recht om op ieder moment informatie over de onder uw pseudoniem opgeslagen gegevens te verlangen. Verder heeft u het recht, het aanmaken van een gebruikersprofiel te allen tijde met werking voor de toekomst te weerspreken. Cookies worden door Semasio GmbH gebruikt om in een geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm de gebruikmaking van de websites, van de online-reclame in het bijzonder, te analyseren, algemene voorkeuren van een gebruiker op te slaan en de desbetreffende gebruiker aan de hand van zijn voorkeuren en interesses speciale aanbiedingen en diensten op de websites te presenteren. Deze gegevens worden eventueel bij on-site-surveys met verdere demografische gegevens (bijv. leeftijd en geslacht) aangevuld. Hierop wordt u ook apart bij de on-site-survey geattendeerd. Bovendien worden er bijv. anonieme gebruikersstatistieken aangemaakt en de gegevens voor marktonderzoeken gebruikt. De opgeslagen gegevens zijn niet herleidbaar tot een bepaalde persoon. De verklaring van Semasio inzake gegevensbescherming alsmede opt-out mogelijkheden vindt u hier: www.semasio.com/de/datenschutzerklaerung/

Social media

De door ons als link aangegeven social media websites Facebook en Google+ alsmede het videoplatform YouTube leiden naar onze respectievelijke bedrijfspresentatie bij de betreffende aanbieder. Voor zover u bij de aanbieder niet over een eigen account beschikt, resp. aldaar op dat moment niet bent aangemeld, worden tijdens het bezoek via onze link geen persoonsgegevens verzonden. De respectievelijke informatie over de gegevensbescherming van de aanbieder vindt u telkens hier:

Gebruikmaking van YouTube in de geavanceerde modus voor gegevensbescherming

Wij maken voor het integreren van video’s gebruik van de aanbieder YouTube. De video’s werden daarbij in de geavanceerde modus voor gegevensbescherming ingepast. Zoals de meeste websites maakt echter ook YouTube gebruik van cookies teneinde informatie over de bezoekers van hun website te verzamelen. YouTube gebruikt deze cookies onder andere voor het registreren van videostatistieken, ter voorkoming van bedrog en ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Dit leidt tevens tot het tot stand brengen van een verbinding met het Google DoubleClick netwerk. Indien u de video start, dan kan dit meerdere gegevensverwerkingsprocessen in werking stellen. Daar hebben wij geen enkele invloed op. Overige informatie over de gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun verklaring inzake gegevensbescherming onder: www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang te beveiligen. Al onze medewerkers alsmede voor ons werkzame dienstverleners zijn verplicht zich aan de geldende wetten inzake gegevensbescherming te houden. Indien wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan worden deze te allen tijden gecodeerd voordat zij worden verzonden. Dit betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen zijn daarbij aan een constant verbeteringsproces onderhevig en onze verklaringen inzake gegevensbescherming worden steeds bewerkt en herzien. Let u erop dat u de meest actuele versie ter beschikking heeft a.u.b.

Recht op informatie/tegenspraak

Neemt u te allen tijde contact met ons op indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u opslaan a.u.b. Bovendien kunt u op ieder moment uw toestemming aan ons, uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, intrekken. Neemt u in beide gevallen direct contact met ons op a.u.b.

Wijzigingen van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor onze verklaringen inzake gegevensbescherming te wijzigen in het geval dat dit vanwege nieuwe technologische ontwikkelingen nodig zou moeten zijn. Let u erop dat u de meest actuele versie ter beschikking heeft a.u.b. Indien er aan deze verklaring inzake gegevensbescherming essentiële wijzigingen worden uitgevoerd, dan zullen wij deze wijzigen op onze website bekendmaken.

Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze website kunnen ons bij vragen over de gegevensbescherming bereiken onder:

De heer Christian Volkmer Projekt
29 GmbH & Co. KG
Trothengasse 5
93047 Regensburg

Tel.: 0941 29 86 93 0
Fax: 0941 29 86 93 16
E-Mail: anfragen@projekt29.de
www.projekt29.de