NL

HYGIËNISCHE VENTILATIE IN SCHOLEN

De coronapandemie stelt de samenleving en de onderwijsinstellingen in het bijzonder voor extreme uitdagingen. De gezondheid van de leerlingen en studenten, maar ook dat van het onderwijspersoneel en hun familie heeft de hoogste prioriteit. 

Hoewel raamventilatie met volledig geopende ramen (overdrukventilatie) de aerosolconcentratie in veel gevallen kan verminderen, zal deze manier van ventileren niet consequent kunnen worden uitgevoerd in het komende koude seizoen. De noodzaak om een snelle oplossing met efficiënte alternatieven te vinden is groot, om zo de komende maanden de reguliere werking van onze onderwijsinstellingen mogelijk te maken.

Een goede ventilatie in schoolgebouwen helpt tegen verspreiding van virussen en is daarom essentieel voor een gezonde leeromgeving. 

Echter, een goed ventilatiesysteem heeft meer voordelen dan alleen het voorkomen van een besmetting in de klas. Een slechte kwaliteit van het binnenklimaat kan bij kinderen en leerkrachten leiden tot gezondheidsklachten. Bij de meerderheid van de scholen zijn de CO2-concentratie en binnentemperatuur te hoog. Dit is vaak het resultaat van onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit.

Het kabinet stelde in 2021 100 miljoen euro extra ter beschikking om de ventilatie op scholen te verbeteren. In totaal heeft de regering 360 miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld om de ventilatie op scholen op orde te brengen. Is de ventilatie van een schoolgebouw niet op orde? De gemeente kan dan voor die betreffende school subsidie aanvragen om de ventilatie te verbeteren. Dit kan tot en met 30 april 2022.

Graag helpen wij u op weg naar het vinden van een passende ventilatie-oplossing. Als expert op het gebied van een gezond binnenklimaat heeft WOLF al vele schoolgemeenschappen een oplossing geboden om een gezonde en prettige leeromgeving te creëren. Van kleine oude gebouwen tot grote nieuwbouwcomplexen, van centrale tot decentrale ventilatie: met een uitgebreid productaanbod van eigen fabricaat biedt WOLF een oplossing geheel passend in iedere situatie.

In één oogopslag

Hieronder beschrijven we kort drie basisconcepten die geschikt zijn voor hygiënische ventilatie in scholen:

Luchtreiniger
(recirculatiesysteem)

Luchtreinigers filteren de lucht in de ruimte middels H14-filters (Hepa) en koolstoffilters. Ze verwijderen virussen, pollen, bacteriën, stof en geuren.

Studies wijzen uit dat het voldoende is, om alleen tijdens de pauzes te ventileren als er een luchtreiniger beschikbaar is.

(Semi-) centrale ventilatiesystemen
(zorgt voor verse lucht)

(Semi-) centrale ventilatiesystemen zijn ideaal voor zowel kleine oude gebouwen als grote nieuwbouwcomplexen. Ze maken ventilatie van klaslokalen en functionele ruimtes mogelijk door middel van luchtkanalen en roosters.

Een (semi-) centraal ventilatiesysteem is de ideale oplossing voor een hygiënisch en energiezuinig binnenklimaat. 

Decentrale ventilatiesystemen
(zorgt voor verse lucht)

Ventilatiesystemen op basis van verse lucht maken gebruik van buitenlucht en filteren deze. Tegelijkertijd wordt de vervuilde lucht uit de ruimte verwijderd en wordt de warmte ervan teruggewonnen. De luchtuitwisseling zorgt voor verse lucht en een lage CO₂-concentratie. 

Een decentraal ventilatiesysteem wordt per ruimte toegepast.

Neem contact op met onze expert

Tom Melching

Tel. 06-23 97 30 17

Voor al uw vragen over ventileren in de klas, een gezonde leeromgeving en/of het thema Frisse scholen.

Relevante links

Programma van Eisen Frisse Scholen 2021

Bij nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw moeten de eisen geformuleerd worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. De RVO.nl heeft ter ondersteuning daarvoor het ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ laten ontwikkelen.

Meer lezen

Onderzoek naar verspreiding van aerosolen in klaslokalen

Hoge niveaus van besmettelijke aerosoldeeltjes kunnen zich tijdens een les in een klaslokaal ophopen, zelfs met de ramen open. Dat is de conclusie van een onderzoek van de binnenklimaatexperts van WOLF GmbH, uitgevoerd met steun van de TU Berlijn.

Meer lezen

Een gezonde ventilatie in de klas

Sinds de start van het nieuwe schooljaar mogen scholen weer volledig open. Op veel scholen ontstaan zorgen over de ventilatie in de klas. Het platform Binnenklimaattechniek heeft een pagina ingericht waarop meer informatie te vinden is om te zorgen voor een gezond binnenklimaat in de klas.

Meer lezen