NL

WERKING VAN LUCHTBEHANDELINGSSYSTEMEN BELANGRIJKE INFORMATIE IN TIJDEN VAN CORONA

Als gevolg van de coronapandemie worden exploitanten van ventilatie- en airconditioningsystemen momenteel vaak geconfronteerd met vragen over de werking en het onderhoud van hun systemen. We willen kort ingaan op de belangrijkste punten.

Covid-19 wordt voornamelijk verspreid via druppels. Een overdragingsmogelijkheid via de lucht is afhankelijk van verschillende parameters, zoals het aantal virusdeeltjes, verblijfsduur in de lucht, temperatuur en luchtvochtigheid. Vooral binnen biedt de bekende 1,5 m afstand niet onder alle omstandigheden voldoende veiligheid en kan ook niet altijd worden gehandhaafd. Voldoende verse buitenlucht zorgt ervoor dat virusdeeltjes worden afgevoerd en ververst en daarmee de concentratie in een ruimte wordt gereduceerd. Verspreiding via luchtbehandelingssystemen wordt dan irrelevant, want door verdunning van de lucht worden de risico's juist verkleind. Als leverancier van luchtbehandeling- en ventilatiesystemen zien wij het als een verplichting om onze kennis met u te delen en de adviezen die gegeven worden door REHVA, RIVM, PoRaad/VoRaad kenbaar te maken met u als adviseur, installateur en eindgebruiker. Wij willen u antwoord geven op de meest gestelde vragen. Daarbij volgen we uiteraard de richtlijnen met toegevoegd ons advies.

AANBEVELINGEN VOOR DE WERKING VAN LUCHTBEHANDELINGSSYSTEMEN:

  • Schakel HVAC-systemen (luchtbehandelingssystemen) welke verse lucht toevoeren niet uit, verhoog de verse luchthoeveelheid naar maximale waarde. Laat controleren of voldoende verse lucht geleverd kan worden door de aanwezige installatie;
  • Bedien de systemen indien mogelijk met 100 procent verse buitenlucht. Verleng zo nodig de bedrijfstijden van de systemen voor en na de reguliere gebruikstijden. Sluit indien aanwezig de recirculatiekleppen, ten gunste van hoeveelheid verse lucht;
  • Secundaire luchttoestellen (ventilatorconvectoren, inductie-units) zijn alleen effectief in de betreffende individuele ruimte en brengen de lucht niet over naar andere ruimtes;
  • Veel gebouwen zijn voorzien van ventilatie units of airco units die uitsluitend lucht recirculeren, deze leveren geen verse buitenlucht en reduceren dus de kans op bestemming niet. Laat controleren of voldoende voorzieningen aanwezig en ingeschakeld zijn om te ventileren met verse lucht. Conform de LCI-RIVM richtlijn dient het gebruik van ventilatiesysteem die uitsluitend recirculeren, vermeden te worden;
  • Indien in het oorspronkelijke installatieontwerp gerekend is met lagere hoeveelheden verse buitenlucht is de kans groot dat onvoldoende verwarmings-capaciteit aanwezig is in de winterperiode en temperatuurklachten gaan ontstaan. Ventilatie gaat voor temperatuur-comfort, maar voor een gezond binnenklimaat is het advies om vooraf te controleren of naast voldoende verse lucht ook voldoende verwarmingscapaciteit voorhanden is;
  • Het eventuele onderhoud moet nu worden aangepakt en de onderhoudsintervallen moeten worden verkort. Vooral met betrekking tot het vervangen van filters en hygiënische controles.

De genoemde maatregelen zijn algemene maatregelen en gebaseerd op de op dit moment bekend zijnde protocollen en richtlijnen. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Belangrijke vragen

Kan het Coronavirus door een luchtbehandelingssysteem overgedragen worden?

Er is momenteel geen bewijs voor een mogelijke overdracht van coronavirussen via luchtbehandelingssystemen. In principe kan dit worden vastgesteld: De belangrijkste transmissieweg van Covid-19 pathogenen is druppelinfectie. De mogelijkheid van overdracht via de lucht hangt af van verschillende parameters, zoals het aantal virussen per druppel, de tijd die ze in de lucht blijven, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Deskundigen zijn het erover eens dat een goede ventilatie met verse buitenlucht het risico op infecties zal verminderen. Naast een technisch volwassen systeem en de juiste planning en installatie, zijn de voorwaarden voor een veilige en hygiënische werking vooral een goede werking met regelmatig onderhoud. Als deze punten worden nageleefd, is er volgens deskundigen geen verhoogd risico op besmetting door luchtbehandelingssystemen.

Hoe inspecteer je een luchtbehandelingsinstallatie en hoe stel je vast dat hij Coronaproof is?

Door de revisiegegevens van de installatie te controleren, de opbouw van de luchtbehandelingskast en het kanalensysteem te laten inspecteren door een luchttechnicus. Dit kan beoordelen of er kans is op recirculatie of menging van luchtstromen. Bij twijfel of de revisiestukken kloppen dan is een inspectie ter plekke noodzakelijk. Ook is het belangrijk om te kijken naar het ventilatievoud en de bezetting van de ruimtes.

Wat is het effect van filteren van lucht?

Bij de vraag of coronavirussen door de filters van airconditioningsystemen kunnen worden gefilterd, moet eerst worden gekeken naar de grootte van de virussen. In tegenstelling tot bacteriën, die met 1-10µm relatief groot zijn en daarom goed gescheiden worden door de fijnstoffilters met klasse ePM1, zijn virussen veel kleiner. Het coronavirus is ongeveer 0,16µm groot. Virussen zijn echter meestal gebonden aan aërosolen of stofdeeltjes. Ze worden voornamelijk overgedragen door een druppelinfectie. Druppels die door mensen worden uitgestoten hebben een grootte van 0,5 tot ongeveer 15µm. Van andere virussen is bekend dat druppels van 1µm groot genoeg zijn om een infectie te veroorzaken.

Met filters van de classificatie ePM1 worden deeltjes en aërosolen, d.w.z. druppels, gescheiden tot 1µm afhankelijk van de scheidingsgraad. Hoe hoger de afscheidingsgraad, hoe meer van deze druppels worden afgescheiden en dus in het filtermedium blijven. Bij het vervangen van filters tijdens het onderhoud moet u daarom altijd letten op de persoonlijke veiligheidsuitrusting (PBM's). Dit geldt echter ongeacht de huidige Covid-19-pandemie, aangezien het over het algemeen niet bekend is met welke stoffen een filter is geladen.

Is de luchtvochtigheid belangrijk m.b.t overdracht van het virus

De relatieve luchtvochtigheid is van groot belang en kan het beste liggen tussen 40 en 60%.

Hoeveel verse lucht heb je nodig om voldoende te ventileren

Vaak wordt er nog gekeken naar het bouwbesluit. In het bouwbesluit staan de minimale eisen en hier wordt ook nog onderscheid gemaakt in bestaande gebouwen van voor 2012 en nieuwbouwregels. Wij adviseren op te ventileren op een luchthoeveelheid verse lucht van 60m3/pp/h. Volgens bouwbesluit zit dit advies op 25m3/pp/h en dit is veel lager dan door ons geadviseerd. Daarom is het verstandig te kijken naar de bezetting van de ruimtes. 

Wat moet er tijdens het gebruik en het onderhoud in acht worden genomen?

In een verklaring van de REHVA zijn aanbevelingen gedaan voor de werking van airconditionings- en ventilatiesystemen tijdens de Covid 19-pandemie. Over het algemeen wordt aanbevolen dat de kamers ook in de huidige situatie goed geventileerd blijven. De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte moet tussen ca. 30 en 65 procent liggen. Te weinig vocht tast de gevoelige slijmvliezen van de bovenste luchtwegen aan, die vatbaarder zijn voor virussen.

Servicewerkzaamheden moeten direct worden uitgevoerd.

Kan je meten of je voldoende ventileert?

Hiervoor verwijzen wij naar de vorige vraag. Een meetsysteem in het kanaal welke de luchthoeveelheid meet en daarnaast het CO² gehalte is ideaal.

Wat is de invloed van de WTW en met name van het warmtewiel op een eventuele verspreiding?

Een twincoil en kruisstroom wisselaar hebben geen invloed, daarbij is altijd sprake van gebruik van 100% buitenlucht. Een warmtewiel mag volgens het nieuwste advies van REHVA blijven draaien. Uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels gebleken dat bij luchtlekkage in een warmtewiel vooral gassen worden doorgelaten, maar vrijwel geen deeltjes. Hierdoor is het risico dat virusdeeltjes meeliften op gelekte lucht heel beperkt en kunnen warmtewielen – mits goed ontworpen – gewoon in werking blijven. De warmtewielen van WOLF kunnen ook uitgevoerd zijn met ons gepatenteerde SuperSeal systeem waarbij we een 98% luchtdichtheid kunnen garanderen.

Voor recirculatie geldt dat we dit nu altijd afraden ook voor versneld opwarmen van het gebouw.

Kan ik mijn woning ook Coronaproof ventileren?

In woningen die niet zijn uitgevoerd met een ventilatiesysteem, adviseren wij om deuren en ramen regelmatig te openen en te zorgen voor natuurlijke ventilatie. Bij woningen met alleen een afzuigingsinstallatie adviseren wij om te zorgen dat er voldoende verse buitenlucht binnen kan komen. Bij woningen met een WTW-installatie adviseren wij om de installatie in de hoogste stand te laten draaien en te zorgen voor schone filters.

Is de informatie uit het bouwbesluit voldoende betreft het ventileren?

Nee, wij adviseren om te ventileren met minimaal een luchthoeveelheid van 60m3/pp/h.

Wat adviseren wij voor scholen m.b.t. ventilatie?

Er zijn veel scholen (nog) niet uitgevoerd met een ventilatiesysteem. In een situatie zonder ventilatiesysteem is het belangrijk te voorkomen dat er lucht van het ene lokaal naar het andere overgebracht wordt, met name met tussengangen kan dit het geval zijn als je ramen en deuren tegen elkaar open zet. Probeer dan via de gang toch (mechanisch) toe te voeren. Eventueel met een tijdelijke overdrukventilator.

Indien er wel een ventilatiesysteem aanwezig is, controleer dan of deze niet recirculeert en zorg ervoor dat de ruimtes doorspoeld blijven. Zet de installatie niet uit, of desnoods ruim van te voren aan en laat ze ook doorspoelen nadat de ruimtes leeg zijn. Houd de 800 ppm grens aan en zorg daarnaast ook voor extra ventilatie door het openen van ramen en eventueel deuren.

Actuele info & nieuws

Algemene informatie over COVID-19, gerelateerd aan de branche


Hygiënische ventilatie in scholen

Hoewel raamventilatie met volledig geopende ramen (overdrukventilatie) de aerosolconcentratie in veel gevallen kan verminderen, zal deze manier van ventileren niet consequent kunnen worden uitgevoerd in het komende koude seizoen. De noodzaak voor een snelle oplossing met efficiënte ventilatie is daarom groot. Lees hier alles over mogelijke ventilatievormen in de klas.

Meer lezen

Onderzoek naar verspreiding van aerosolen in klaslokalen

Hoge niveaus van besmettelijke aerosoldeeltjes kunnen zich tijdens een les in een klaslokaal ophopen, zelfs met de ramen open. Dat is de conclusie van een onderzoek van de binnenklimaatexperts van WOLF GmbH, uitgevoerd met steun van de TU Berlijn.

Meer lezen 

Een gezonde ventilatie in de klas

Sinds de start van het nieuwe schooljaar mogen scholen weer volledig open, zonder dat leerlingen daarbij de 1,5 meter regel in acht hoeven te nemen. Op veel scholen ontstaan zorgen over de ventilatie in de klas. Met ons stappenplan willen wij hen graag op weg helpen om het ventileren in de klas optimaal te krijgen en houden. 

Meer lezen

Aanbevelingen vanuit de branche

De REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, heeft een speciaal document opgesteld voor het beheer van luchtbehandelingsinstallaties in combinatie met het virus. Vanuit het kennisplatform TVVL is een aantal belangrijke aanbevelingen geselecteerd voor klimaatinstallaties waarvan wij het belangrijk vinden die met u te delen.

Meer lezen

ONDERHOUD UITVOEREN

Servicewerkzaamheden aan luchtbehandeling- en ventilatieapparatuur zijn nu bijzonder belangrijk. Om ervoor te zorgen dat uw systeem gezond en hygiënisch werkt, vooral onder de omstandigheden van de huidige Covid 19-pandemie, raden wij u aan uw systeem optimaal te onderhouden - inclusief reiniging en filtervervanging.