NL

GECERTIFICEERD EN VEILIG
WIJ STAAN VOOR KWALITEIT

Alle bouwkundige, energetische en hygiënische vereisten, voorschriften en wettelijke regelgevingen worden bij WOLF consequent en aantoonbaar toegepast. De strenge toepassing van standaards inzake de verschillende kwaliteitsrichtlijnen is de elementaire basis voor een gekwalificeerd ontwerp van de installatie en een efficiënt bedrijf. Om vroegtijdig aan toekomstige normen te voldoen, zijn wij sterk actief in professionele comités, kwaliteitsgemeenschappen, verenigingen en instellingen. Zo verwelkomen wij het toenemende hygiëne- en energiebewustzijn van ontwerpers, opdrachtgevers en exploitanten en geven toekomstgericht antwoorden inzake thema‘s zoals bijvoorbeeld energiebewuste bouw (‘Green Building’), het ‘Sick Building Syndrome’ (SBS) en de professionalisering van het totaalmanagement van gebouwenkosten (‘Lifecycle Costs’).

De belangrijkste certificeringen
voor onze aircotoestellen

Hygiëne
in de volledige bandbreedte

TÜV-certificaten volgens VDI 6022, ÖNORM H 6022, SWKI 99-3. De hygiëne luchtbehandelingskasten van WOLF voldoen aan alle hygiëne-eisen van deze normen en zijn daarom goedgekeurd voor gebruik in operatiezalen.

EUROVENT
Met certificaat

De volgende producten van WOLF zijn gecertificeerd volgens EUROVENT: CRL, CKL en AHU-TE.

Luchtbehandelingsinstallaties
Vereniging van fabrikanten

De vereniging voor luchtbehandeling legt op basis van de norm EN 13053 A1 2010 energie-efficiëntieklassen en labels vast. WOLF voldoet aan alle vereisten volgens RLT-TÜV-01 en heeft het recht keurmerken met energie-efficiëntieklasse A+, A en B te gebruiken.

CE
markering

Met het CE-teken bevestigt WOLF de conformiteit van de toestellen volgens EU-verordening 765/2008 en heeft het recht om toestellen op de markten van de Europese Unie te verhandelen.

ATEX-richtlijnen
voor explosieveiligheid

De ATEX-certificatie door TÜV bevestigt aan WOLF de naleving van de richtlijnen voor toestellen en veiligheidssystemen voor het gebruik volgens de voorschriften in explosiegevaarlijke omgevingen 94/9/EG. Ook specifiek voor de Russische Federatie.

Richtlijn 2004/108/EG
Vermijding van elektromagnetische storingen

De WOLF-luchtbehandelingskasten voldoen aan Richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit van elektrische en elektronische producten (EMC).

Invoercertificaat
voor de Russische Federatie.

Het certificaat EAC (Eurasian Conformity) bevestigt dat WOLF-luchtbehandelingskasten de eisen en normen van de Russische Federatie naleven en toegelaten zijn op de markten van de Russische Federatie.

VDE-getest in spanningstijdproef
volgens VDE 0700

ISO 9001
Met certificaat

WOLF produceert onder strenge kwaliteitsborgingssystemen en voldoet aan de eisen van een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem dat verder gaat dan de productvereisten, en dat als doel heeft om de hele organisatie af te stemmen op de behoeften van haar klanten. De producten en processen van WOLF zijn daarbij onderworpen aan een permanent verbeteringsmanagement.

Downloads: