NL

Bijna niets gaat verloren
Warmteterugwinsystemen

De reeds aanwezige warmte, vocht en koude, technisch en economisch efficiënt benutten is mogelijk door toepassing van apart berekende en op de behoeften afgestemde energieterugwinningssystemen. Op die manier wordt het gebruik van primaire energiebronnen duurzaam gereduceerd en de terugverdientijd van de installatie positief beïnvloed. De vereiste te installeren vermogens kunnen aanzienlijk worden verminderd, waardoor de investerings- en bedrijfskosten dalen. In vele nationale en internationale normen en voorschriften is het gebruik van energieterugwinsystemen verplicht voorgeschreven en moet dit worden aangetoond!