NL

WOLF HOOG RENDEMENT
TWINCOIL-SYSTEEM HKVS

Altijd indien er een totale scheiding van toevoer- en retourlucht noodzakelijk is

Het zwaartepunt van het toepassingsgebied van twincoil-installaties bevindt zich vooral in luchtbehandelingssystemen, waarin de installaties voor de toevoerlucht en retourlucht praktisch van elkaar gescheiden worden opgesteld. Typische toepassingen zijn ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven of cleanrooms. Een multifunctionele gebruikmaking van de warmtewisselaars (bijmengen van warm water of koud water) is een bijkomende troef van de hoogrendement twincoil-systemen. Zoals bij geen enkele andere warmteterugwinningstechniek zijn bij het twincoil-systeem de logica van de regeling en de kwaliteit van de gebruikte componenten bepalend voor de efficiëntie van de installatie.

WOLF heeft bij het ontwikkelde twincoil-systeem om die reden bijzonder veel waarde gehecht aan een strenge selectie van de componenten. In het eigen testlaboratorium werden bijvoorbeeld de geïnstalleerde warmtewisselaars vóór de vrijgave intensief getest. Het WOLF twincoil-systeem met de zelf geprogrammeerde logica van de regeling werd vóór de introductie op de markt gedurende twee complete stookperiodes in de praktijk getest en bij WOLF in overstemming met de resultaten continu tot een marktrijp product geoptimaliseerd.

WOLF HOOGRENDEMENT
TWINCOIL-SYSTEEM HKVS

De warmteterugwinning van het WOLF hoogrendement twincoil-systeem vindt plaats door de overdracht van de energie aan de warmtewisselaar in de retourluchtstroom. Het daarbij verwarmde/gekoelde warmtemedium verwarmt/koelt de warmtewisselaar in de toevoerlucht en staat daar de energie af.

  • Rendement tot ca. 70%
  • Retourlucht en buitenlucht compleet van elkaar gescheiden
  • Geen overdracht mogelijk tussen belaste retourlucht en toevoerlucht
  • Een optimaal warmteterugwinsysteem om bij oudere installaties op een later tijdstip te installeren
  • Multifunctionele gebruikmaking dankzij extra energie (verwarmen/koelen) mogelijk
  • Beschermende functie tegen ijsafzetting
  • Helemaal vrij van siliconen
  • Hygiënisch onberispelijk (DIN 1946 / T4 geschikt)