NL

WOLF AirPurifier vermindert effectief de aerosolconcentratie

Praktijktesten op scholen en laboratoria bevestigen het: luchtreiniger vermindert effectief de aerosolconcentratie

In klaslokalen is het de regel om elke 20 minuten te ventileren gedurende 5 minuten. Omdat de bouwkundige omstandigheden dit niet overal in voldoende mate toelaten, zijn er diverse luchtreinigers op de markt om de raamventilatie op een zinvolle manier aan te vullen. Een nieuwe studie van het Steinbeis Research Center Virtual Testing heeft nu de effecten op aerosolconcentraties in een klaslokaal gesimuleerd en gevalideerd door middel van metingen ter plaatse met een WOLF luchtreiniger. De gegevens bewijzen dat de aerosolconcentratie tijdens de ventilatiepauzes in de hele ruimte effectief wordt verlaagd door de luchtreiniger en dat een aanzienlijke vermindering van potentieel gevaarlijke deeltjes wordt bereikt. 

Meetgegevens bevestigen de effectiviteit van professionele luchtreiniger

"We hebben de resultaten van een uitgebreide simulatie van de luchtverdeling beoordeeld met reeksen metingen die ter plaatse in een klaslokaal zijn verzameld. De metingen tonen aan dat de luchtreiniger de lucht in de hele ruimte effectief filtert. Gemiddeld over de afzonderlijke meetpunten in de ruimte werd de aerosolconcentratie van een testaerosol met 80 procent gereduceerd, en lokaal met maximaal 90 procent binnen 30 minuten," legt Prof. Dr.-Ing., hoofd van het Steinbeis Research Center Virtual Testing, uit. De basis voor de simulatie en meting is een AirPurifier van WOLF welke in gebruik is in het Johannes-Nepomuk-Gymnasium in Rohr, Neder-Beieren. Omdat de simulaties tot nu toe vooral zijn gebruikt om de effectiviteit van luchtreinigers te onderzoeken, heeft WOLF GmbH het Steinbeis Research Center ook opdracht gegeven om aerosolconcentraties in het klaslokaal te meten. 

De meting vond zowel onder reële omstandigheden gedurende zes schooluren als buiten de school om plaats, door het gelijkmatig verdelen van een testaerosol. In het 64 vierkante meter grote lokaal werd de temporele ontwikkeling van het deeltjesaantal waargenomen met een optische aerosolspectrometer op zes geselecteerde meetpunten in het klaslokaal. Zowel onder reële omstandigheden als onder testomstandigheden met testaerosol bleek dat bij het sluiten van de ramen de concentratie op alle meetpunten significant afnam. De gemiddelde gemeten daling van het deeltjesaantal van de testaerosol met 80 procent binnen 30 minuten kon duidelijk worden toegeschreven aan het effect van de AirPurifier. De metingen komen overeen met de resultaten van de simulatie. De AirPurifier werd gebruikt met een volumestroom van 1200 m³/h, wat betekent dat de lucht in ruimtes van deze grootte effectief kan worden gefilterd.

Vooral met het oog op de toename van besmettingen in scholen zijn luchtreinigers van extra belang. Een nieuwe grootschalige studie van drie universiteiten in Oostenrijk komt tot de conclusie dat het coronavirus ook op scholen aanzienlijk wordt verspreid. Dit gebeurt echter minder opvallend, omdat kinderen zelden symptomen vertonen, maar zeer goed in staat zijn om het virus te dragen.

Geconcentreerd werken en geen onderbreking van de lessen dankzij de stille luchtreiniger.

Deze unit is bijzonder geschikt voor een klaslokaal, aangezien het geluidsdrukniveau in standaardbedrijf slechts 34 dB(A) bedraagt. Een WOLF AirPurifier is al sinds medio oktober 2020 in gebruik in de lokalen van een klas van het gymnasium in Rohr (Duitsland). Volgens de 18 studenten en de verantwoordelijke docenten zijn er tot nu toe geen problemen geweest met het apparaat. Integendeel, omdat de luchtzuiveraar rustig en betrouwbaar werkt, is deze nauwelijks merkbaar in de dagelijkse lespraktijk.

Ook de aanwezigheidsdetectie met doorlooptijd, die onnodige bediening 's nachts of in het weekend voorkomt, is nuttig. "Na aanvankelijke onzekerheden maakt het apparaat nu deel uit van het klaslokaal en is het volledig geaccepteerd", verklaart Carola Reim (OStD i. K.), de directeur van het Johannes-Nepomuk-Gymnasium. "Met de WOLF AirPurifier zijn onze leerlingen en docenten beter beschermd tegen virussen en bacteriën in tijden van pandemie. Op deze manier zorgen we ook in de koudere seizoenen voor een hygiënisch binnenklimaat in de klas".

Scheidingsefficiëntie van WOLF-luchtreiniger wetenschappelijk bevestigd.

Onderzoek naar de reductie van virussen in de lucht door het Duitse hygiëne-instituut Biotec, heeft de efficiëntie van de WOLF AirPurifier kunnen bevestigen. Het afscheidingspercentage van het HEPA-H14-filter, geclassificeerd volgens DIN EN 1822 van 99,995%, geldt ook voor de gehele luchtreiniger. Deze vermindering is het gevolg van de enkele passage van het surrogaatvirus MS2, dat als modelorganisme voor de SARS-CoV-2-virussen werd gebruikt. Zo is de scheiding van potentieel virusgeladen aerosolen door de WOLF AirPurifier wetenschappelijk bewezen.

"De onderzoeksresultaten van het Steinbeis Research Center Virtual Testing en Biotec bewijzen dat de WOLF AirPurifier bijdraagt aan een effectieve verwijdering van aerosolen in de praktijk. Dit bevestigt dat het gebruik van de professionele luchtreiniger bijzonder nuttig is wanneer een adequate ventilatie via de ramen niet mogelijk is. Ze vervangen de ventilatie niet, maar zijn in staat om de negatieve effecten van onvoldoende ventilatie snel en effectief te verminderen. 

Een duurzame oplossing voor de lange termijn zijn ventilatiesystemen die met 100 procent verse buitenlucht werken en ook de temperatuur en de luchtvochtigheid regelen", zegt Dr. Thomas Kneip, voorzitter van de raad van bestuur van WOLF GmbH.

Meer informatie over de AirPurifier vindt u hier