NL

INTELLIGENT EN SLIM ENERGIENETWERK VOOR ENERGIENEUTRALE WONINGEN EN GEBOUWEN

Intelligent energienetwerk voor energie neutrale woningen en gebouwen

Steeds meer woningen en gebouwen worden uitgerust met pv-panelen om elektriciteit op te wekken met behulp van de zon. Tot 1 januari 2023 kan deze stroom teruggeleverd worden aan het net en volledig gesaldeerd worden. Daarna wordt het salderen afgebouwd en vanaf 2031 betaalt de energieleverancier alleen een vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom. Tegelijkertijd worden steeds meer woningen en gebouwen verwarmd en gekoeld met warmtepompen. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dit komt bijvoorbeeld door stijgende gasprijzen, omdat gebouweigenaren hun eigen CO²-voetafdruk willen reduceren en door regelgeving.

Capaciteit van elektriciteitsnetwerk
CHA met EEBUS logo

Door de toename van warmtepompen, maar ook door andere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het toenemende gebruik van elektrische auto’s, ontstaan er veel zorgen over de capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk. Om de energiebenutting verder te optimaliseren, is het EEBUS-initiatief tot stand gekomen. Dit is een communicatiestandaard voor een intelligent energienetwerk met huishoudelijke apparaten, pv-systemen, batterijopslag, verwarmingssystemen en elektrische auto’s. Diverse grote merken hebben zich aangesloten bij dit initiatief.

Slim energie benutten

Door de lokaal opgewekte energie slim en zoveel mogelijk zelf te benutten, wordt terug levering geminimaliseerd, eigen verbruik vergroot en het elektriciteitsnetwerk ontlast. Een pv-omvormer en communicatiemodule die het EEBUS-protocol ondersteunt, detecteert wanneer de pv-panelen meer stroom opwekken dan verbruikt wordt. Op basis van verbruikspatronen worden intelligente stroomverbruikers ingeschakeld. Zo gaan bijvoorbeeld de wasmachine of vaatwasser draaien op die momenten dat er een stroomoverschot is. De warmtepomp kan voor verwarming ingeschakeld worden op gunstige tijdstippen en warm tapwater kan gemaakt worden op de momenten dat er stroom over is. Zo ontstaat lokale energieopslag. Door nu of in de toekomst een batterij toe te voegen aan het systeem, kan lokaal ook stroom worden opgeslagen. Het nut van deze batterij neemt verder toe, omdat stroomverbruikers slim ingeschakeld worden

Integratie laadpalen

In het systeem kan een laadpaal voor een elektrische auto worden geïntegreerd. In de toekomst wordt het zelfs mogelijk om een elektrische auto aan te sluiten die energie kan terug leveren aan een woning of gebouw. Zo kan overdag de auto opgeladen worden met pv-panelen op het dak van het bedrijfspand waar iemand op dat moment aan het werk is.

Mochten de zonnepanelen in een woning op die dag onvoldoende stroom opgewekt hebben, dan kan de auto energie terugleveren aan de woning. De auto houdt dan nog wel de energie vast die hij de volgende dag nodig heeft voor de geplande reizen. Waar nodig wordt nog energie onttrokken aan het elektriciteitsnetwerk. Dankzij de intelligente samenwerking van al deze apparatuur met het EEBUS-protocol, kunnen we eenvoudiger een echt energieneutrale gebouwde omgeving realiseren en ook rijden op groene stroom.

WOLF warmtepompsysteem

De nieuwe CHA-monoblock lucht/water-warmtepomp van WOLF is een voorbeeld van een EEBUS-compatibel product. De CHA levert een actieve bijdrage aan de besparing van CO², dankzij het zeer hoge rendement, het intelligente regelalgoritme die de praktijkefficiëntie verder verhoogt en het gebruik van het natuurlijke koudemiddel R290. De CHA-monoblock warmtepomp is er in twee varianten. De CHA-07 en de CHA-10, met een vermogensbereik van resp. 7 en 10 kW.

Het monoblock kan optimaal worden gecombineerd met de WOLF CHC-warmtepompcentrum, wat het geheel tot CHC-monblock maakt. Deze CHC-monoblock maakt een bijzonder plaats besparende en snelle installatie mogelijk met een nette uitstraling (incl. warmwater-, buffer- en expansievat). Met de vele modulaire varianten is de CHC-monoblock aan te passen aan ieders behoeften en aan elk bouwproject.

Dankzij de intelligente samenwerking van het EEBUS-protocol met het WOLF warmtepompsysteem en andere apparatuur in de woning, kan men eenvoudiger een energie neutrale gebouwde omgeving realiseren.