NL

Ventileren in de klas

Een gezond binnenklimaat voor scholen is van groot belang, dat is inmiddels geen nieuws meer. Leerlingen én leerkrachten brengen er een groot deel van de dag door, vijf dagen per week. Bovendien werken er veel leerlingen in een relatief beperkte ruimte.

Een frisse en gezonde leeromgeving zorgt voor blije leerlingen en minder gezondheidsklachten. Bovendien draagt een gezond binnenklimaat bij aan betere leerprestaties.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar mogen scholen weer volledig open, zonder dat leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs daarbij de 1,5 meter regel in acht hoeven te nemen. Voor scholen blijven echter speciale maatregelen van kracht over hoe omgegaan moet worden met het coronavirus (COVID-19). Deze maatregelen hebben ook gevolg voor de hantering van de technische installaties in het schoolgebouw, zoals de ventilatie, koeling en verwarming.

Veel leerkrachten, schoolbesturen en onderwijsbonden maken zich met het oog hierop zorgen over ventilatie in de klas. Met ons stappenplan willen wij hen graag op weg helpen om het ventileren in de klas optimaal te krijgen en houden:

Stappenplan voor een goede ventilatie in scholen

Schakel een adviseur/expert in om te laten controleren of voldoende ventilatie voorzieningen aanwezig zijn en op de juiste manier in gebruik zijn

de ventilatie-eisen in het bouwbesluit zijn onvoldoende om een echt gezond binnenklimaat te waarborgen en zeker om het aantal virusdeeltjes in een ruimte te reduceren;

Schakel systemen die uitsluitend gebaseerd zijn op recirculeren van lucht uit.

Laat controleren of in uw school een systeem is aangebracht met (warmteterugwinning en) 100% verse buitenlucht.

Er zijn systemen voor scholen ontwikkeld waar de suggestie wordt gewekt dat warmteterugwinning wordt gerealiseerd, maar in werkelijkheid lucht wordt gerecirculeerd. Om het risico van een virusbesmetting tegen te gaan is het essentieel om volledig met verse lucht te ventileren;

Laat een adviseur/expert berekenen of voldoende verwarmingscapaciteit aanwezig is.

Indien een systeem aangebracht is welke gebaseerd is op gedeeltelijke recirculatielucht, dan is de kans groot dat daarmee ook gerekend is bij de berekening van de benodigde verwarmingscapaciteit. Deze kan daarom onvoldoende zijn, zodra geventileerd wordt met 100% verse buitenlucht.

Plaats in iedere ruimte (zeker in de lokalen) een CO2-meter.

Doel een waarde onder de 800 ppm, maak geen gebruik meer van het lokaal, zodra de waarde boven de 1200 ppm komt.

Laat de filters in ventilatiesystemen periodiek en voldoende vaak vervangen

Controleer hiervoor de handleiding van de fabrikant.

Raadpleeg het Programma van Eisen voor Frisse Scholen 2015, klasse A.

Indien u een nieuw ventilatiesysteem laat aanleggen.

Zorg voor een tijdelijke oplossing indien nodig.

In scholen zonder mechanische ventilatie adviseren wij elk lokaal na ieder lesuur of tijdens de pauzes goed door te luchten (10 tot 15 minuten deuren en ramen tegenover elkaar openzetten). Lucht idealiter door in een leeg lokaal om ongewenste luchtstromen van persoon naar persoon te voorkomen;

In deze situatie is het belangrijk te voorkomen dat er lucht van het ene lokaal naar het andere overgebracht wordt, met name met tussengangen kan dit het geval zijn als je ramen en deuren tegen elkaar open zet. Probeer dan via de gang toch (mechanisch) toe te voeren. Eventueel met een tijdelijke overdrukventilator. Let op: In de wintersituatie zullen deze oplossingen tot koudeklachten leiden. Gezien de benodigde hoeveelheid verse lucht voor schoollokalen waar veel leerlingen in een relatief kleine ruimte zitten, is natuurlijke ventilatie in nagenoeg alle situaties niet aan te bevelen.

Uitgebreid onderzoek naar het belang van een goede ventilatie in de klas

Voor meer informatie over een veilig en gezond binnenklimaat in de klas verwijzen wij graag naar een uitgebreid onderzoek waarin het belang van goede ventilatie aangetoond wordt.

Onderzoek naar verspreiding van aerosolen in klaslokalen

logo binnenklimaattechniek
Het platform Binnenklimaattechniek heeft een pagina ingericht waarop meer informatie te vinden is om te zorgen voor een gezond binnenklimaat in de klas.