NL

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO

Als wereldwijde leverancier van energiebesparende en CO2 neutrale systeemoplossingen vinden wij het van groot belang om zelf ook bij te dragen aan een duurzame samenleving.

EEN BETERE SAMENLEVING VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES

Wij hechten zeer veel waarde aan integriteit, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Eerlijkheid en transparantie zijn kenmerkend voor de werkwijze van WOLF Energiesystemen B.V. Wij zetten ons in voor een samenleving welke wij beter achterlaten aan toekomstige generaties. Onze producten en oplossingen leveren een forse bijdrage aan een lagere belasting van het milieu.

Het geeft ons energie om klanten te ondersteunen met onze kennis en dienstverlening. Om dit optimaal te kunnen doen werken wij vanuit een gezonde en veilige werkomgeving. 

Voorbeelden van ons handelen:

  • Al onze auto's worden geselecteerd op een lage CO2 en fijnstof uitstoot.
  • De resterende CO² uitstoot van ons wagenpark wordt volledig gecompenseerd.
  • Wij gebruiken UTZ of Fairtrade producten, bijvoorbeeld koffie, thee en suiker.
  • Wij reduceren ons energieverbruik zoveel mogelijk, produceren steeds meer onze eigen energie en voor het resterende deel, maken we gebruik van groene stroom. 
  • Het verbruik van onze brochures, enveloppen en briefpapier reduceren we zoveel mogelijk. We maken gebruik van FSC papier (verantwoorde herkomst).
  • Wij bieden stageplaatsen aan studenten, uitsluitend gericht op hun ontwikkeling met als doel o.a. een zinvolle en leerzame ervaring te bieden en hun kansen te vergroten. 
  • Onze producten worden al vele jaren ontwikkeld om zoveel mogelijk te kunnen recyclen. De focus ligt nu op circulair ontwerp. In dat kader nemen we onze producten retour aan het einde van hun levenscyclus.  
Wereldbol

Sustainability Report 2018

Dit duurzaamheidsverslag richt zich op milieu- en personeelskwesties: ons hulpbronnengebruik en onze bijbehorende CO2-voetafdruk en de veiligheid en gezondheid van onze werknemers.