NL

Wie wij zijn. Wat wij doen.
En waarom wij het doen.

Als één van de wereldwijd toonaangevende aanbieders van verwarmings- en luchtbehandelingssystemen produceren wij niet gewoon alleen luchtbehandelingsinstallaties, verwarmingsketels of zonne-installaties. Wij werken met op de toekomst gerichte thema's met een wereldwijd bereik: Energie en binnenklimaat in het belang van een gezond milieu staan centraal bij onze werkzaamheden.

Als servicegeoriënteerde aanbieder van verwarmings- en luchtbehandelingssystemen hebben wij iedere dag met de meest elementaire menselijke behoeften van doen: naar warmte, water en lucht. VOLLEDIG OP MIJ AFGESTEMD is om die reden ons belangrijkste motief. Zij stelt de mens in het centrum van ons werk. Niet alleen, wat hij principieel nodig heeft om te leven, maar ook zijn verlangen naar comfort en geborgenheid. Het optimale binnenklimaat is meer dan temperatuur en luchtvochtigheid: Het is een stuk levenskwaliteit.

Van de mens naar de ruimte

Het streven naar het optimale binnenklimaat is ons quasi in de wieg gelegd: Daar, waar menselijk leven ontstaat, in het moederlichaam, krijgt een embryo bescherming en geborgenheid benevens alles, wat het nog meer voor een gezonde ontwikkeling nodig heeft. Het verlangen naar een beschermende en geborgenheid biedende ruimte blijft voor de rest van het leven: Tot wel negentig procent van onze levenstijd brengen wij door in gesloten ruimtes. Een omstandigheid, welke verklaart, waarom het binnenklimaat van de grootste betekenis voor ons welzijn is.

Wist u al, dat u...

dat u tot wel negentig procent van uw levenstijd in gesloten ruimtes doorbrengt? Gelooft u het niet? Bekijk dan, hoeveel tijd een mens gemiddeld in welke ruimtes doorbrengt.

Maar wat betekent dat eigenlijk, een optimaal binnenklimaat? Op die vraag zijn er zoveel antwoorden als er mensen zijn: doorslaggevend is het individuele ervaren. De eisen aan het binnenklimaat zijn echter niet alleen verschillend, zij veranderen zich ook in de loop van een leven. Een baby, die het overgrote deel van zijn eerste levensmaanden kruipend op de vloer doorbrengt, heeft andere behoeftes dan zijn ouders of grootouders. Daarbij komen algehele maatschappelijke, politieke en economische veranderingen in een zich pijlsnel bewegende wereld. Meer flexibele levensontwerpen, het wegvallen van de grenzen tussen werk en vrije tijd, gevolgen voor de gezondheid door milieu-invloeden, dat zijn allemaal factoren welke gepaard gaan met complexe individuele eisen.

Teneinde aan deze eisen voor het individuele binnenklimaat te kunnen voldoen, kunnen wij terugvallen op een verreikend netwerk van adviseurs, ontwerpers, professionals en verkooppartners. Bovendien ondersteunt onze projectafdeling adviseurs, ontwerpers, installateurs en eindklanten bij het ontwerp en coördinatie van verwarmings- en luchtbehandelingscomponenten. Als systeemanbieder bieden wij voor de disciplines verwarming, zonne-energie, luchtbehandeling en ventilatie op elkaar afgestemde systemen aan, die aan alle ruimtelijke eisen voldoen, vanaf een eengezinswoning en appartementsgebouw tot en met kantoorgebouwen en industriële objecten. Want ruimtes hebben net zulke individuele eisen als de mensen die daarin leven en werken. Voor u, als adviseur, ontwerper, professional of eindgebruiker betekent onze oriëntering dat u onze belangrijkste motieven te allen tijde op uzelf kunt betrekken: WOLF is volledig op u afgestemd.

Van Duitsland naar wereldwijd

De geschiedenis van WOLF begint in het grootste hopteeltgebied van de wereld, de Hallertau in Beieren. Hier is in 1920 Anton Wolf geboren. De zoon van een loodgieter uit Geisenfeld richtte in 1963 in Mainburg de firma WOLF op. In het begin werden hier onderdelen voor hopverwerkingsmachines en warmteopwekkers geproduceerd. Vanaf het begin van de jaren zeventig begonnen wij met de ontwikkeling van ventilatietoestellen en luchtbehandelingskasten (een gebied waarop wij tot aan vandaag de dag marktleider zijn) en een decennium later de start in de verwarmingstechnologieën. Heden ten dage is WOLF een dochteronderneming van Centrotec SE. Ons aanbod dekt het brede spectrum aan moderne verwarmings- en klimaattechniek af. Met onze dochterbedrijf WOLF Power Systems zijn wij bovendien tevens in de tak warmtekrachtkoppelingen vertegenwoordigd.

Maar zozeer wij ook met de tijd meegaan, zozeer blijven wij ook trouw aan bepaalde waarden. De uitvindingen van onze oprichter zijn gebaseerd op zijn observatie van de hoptelers en hun werkzaamheden. Zijn doel was het, hun bezigheid eenvoudiger te maken, comfortabeler en efficiënter. Ook heden ten dage bepaalt deze doelstelling de essentie van onze producten: innovatief, eenvoudig in gebruik en installatie, efficiënt en betrouwbaar. De esthetica komt daarbij niet te kort, in tegendeel, de waardering voor een verwarmingsketel gaat veel verder dan alleen op basis van de functionaliteit: zij mag ook gezien worden.

Met inmiddels negen dochterbedrijven alsmede 60 verkooppartners wereldwijd zijn wij heden ten dage internationaal gevestigd. In 2015 kwam met de overname van de firma ProKlima uit Kroatië de zevende internationale dochter erbij. WOLF klimaattechniek is te vinden vanaf het Rode Raadhuis in Berlijn tot in het Kremlin in Moskou, van het booreiland voor de Noorse kust tot in een woonobject in China. Daarvan profiteren onze klanten op iedere locatie. Want wij zijn niet alleen in verschillende klimaatzones thuis, wij hebben ook het besef voor culturele verschillen in de omgang met het thema binnenklimaat en zijn ons bewust van de wereldwijde samenhang en haar effecten op de vormgeving van individuele leefomgevingen. Vanuit deze kennis putten wij de competentie, ontwikkelingen in een vroeg stadium te herkennen en ons onverwijld en flexibel daarop in te stellen.

Van het heden in de toekomst

Warmte, water en lucht zijn sinds de aanvang van de mensheid onderdeel van hun levensbasis. Maar sinds het kampvuur van het stenen tijdperk is er veel veranderd. Technologische ontwikkelingen en een daarmee gepaard gaande verandering in de leefwijze zorgen van oudsher ervoor dat deze behoeftes op ieder ontwikkelingsniveau zich anders uitdrukken of aandienen en toenemend complexer worden.

Sinds onze oprichting hebben wij ons aanbod constant uitgebreid en daarmee niet alleen op nieuwe eisen gereageerd, maar tevens bestaande technologieën continu verder ontwikkeld. Of u nu een WOLF-gaswandketel gebruikt of een WOLF-zonne-installatie, ieder product verbindt de kennis van nu met de blik op de nabije toekomst.

Het toenemende bewustzijn voor ecologische duurzaamheid, de uitdagingen van de klimaatverandering en de mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen zorgen ervoor dat wij ons ook in het vervolg zullen veranderen. Indien, zoals door de wetgever is gepland, met ingang van het jaar 2030 er in nieuwbouw geen verwarmingsystemen meer met fossiele brandstoffen resp. energiesoorten worden gebruikt, dan staan wij met nieuwe oplossingen paraat. Reeds vandaag de dag helpen wij actief de verandering door digitalisering vorm te geven: Dankzij onze digitale competentie kunt u de regeling van uw binnenklimaat geschikt maken voor Smart Home. En wij kijken nog verder in de toekomst: Afgezien van de digitalisering behoren tevens de demografische veranderingen en mobiliteit tot de megatrends, die onze oriëntering zullen beïnvloeden.

Het zit quasi in de aard van ons werk, constant met één been in de toekomst te staan. De omgang met energievoorziening laat ons regelmatig nieuwe uitdagingen aangaan. Daarvoor nieuwe oplossingen te vinden, dat is een taak die wij dagelijks op ons nemen, en wel gemeenschappelijk met onze klanten en partners. VOLLEDIG OP MIJ AFGESTEMD, dat heeft niet alleen betrekking op de mens in de context van zijn ruimtelijke omgeving, maar tevens op de mens in de context van zijn tijd. Mens, ruimte en tijd in een samenhangend geheel te denken, dat is onze formule voor het optimale binnenklimaat.