NL

Maritim Hotel
op de luchthaven Düsseldorf

Düsseldorf, Duitsland

De internationaal opererende Duitse hotelketen Maritim vertrouwt bij haar 37 in het binnenland geëxploiteerde hotels consequent op warmtekrachtkoppeling centrales. De opstelling en de werking van de WKK-installaties verzorgt de firma favis GmbH. Onlangs heeft het energiebedrijf uit Essen een warmtekrachtcentrale in het Maritim Hotel op de luchthaven Düsseldorf in bedrijf gesteld. Er werd gekozen voor de module GTK 240 van WOLF-dochter Kuntschar + Schlüter met 237 kW elektrisch en 372 kW thermisch vermogen. De warmtekrachtkoppeling bereikt een elektrisch effectief rendement van 35,4 procent en gebruikt het aangeleverde aardgas voor 91 procent; de extra HR-warmtewisselaar levert nog eens 54 kW warmtevermogen en verhoogt het totaal effectief rendement – gerelateerd aan de calorische waarde van het aardgas – op ongeveer 99 procent.

In combinatie met een 7.500 l groot buffervat komt de warmtekrachtkoppeling (WKK-centrale) op een jaarlijkse gebruiksduur van circa 7.000 bedrijfsuren. Gegenereerd worden daarbij bijna 3 mln. kWh/jaar aan warmte, wat met ongeveer de helft van de in het hotel benodigde thermische energie overeenkomt alsmede 1,6 mln. kWh/jaar aan stroom, waarvan slechts tussen twee en drie procent in het openbare elektrische netwerk worden gevoed. De WKK-dekkingsgraad van de elektrische behoefte van het object bedraagt ongeveer 30 procent.

Soortgelijke succesverhalen

  • Schlosshotel Lerbach

    Klimaat- en milieuvriendelijke warmte en stroom uit een WOLF-warmtekrachtkoppeling.

    Nu ontdekken