NL

Gemeentelijke energiewinningMainburg

Mainburg, Duitsland

In de jaren 2000 tot 2002 werd de waterzuiveringsinstallatie van de stad Mainburg compleet gesaneerd. In het kader van deze sanering werd de uit het jaar 1967 stammende verwarmingsketel voor de verwarming van de septic tank en het bedrijfsgebouw door een moderne WKK-centrale van WOLF vervangen en het vrijkomende rioolwaterzuiveringsgas niet meer, zoals tot dan gebruikelijk, in de verwarmingsketel verbrand, maar voor de aandrijving van de WKK-centrale gebruikt. De in een container turnkey geïnstalleerde warmtekrachtcentrale met een MAN-aandrijfmotor levert 52 kW elektrisch en 80 kW thermisch vermogen.

Soortgelijke succesverhalen

  • Rainbow Park

    Sinds de modernisering zorgt hier o.a. een WOLF warmtekrachtkoppeling voor een optimaal klimaat.

    Nu ontdekken