NL

Wooncomplex Studentenwerk
van de universiteit Düsseldorf

Düsseldorf, Duitsland

Op het eerste gezicht gaat het bij het studentenwooncomplex Strümpelstraße om heel normale appartementen voor studenten. Op het tweede gezicht biedt de inrichting van het plaatselijke studentenwerk van de Düsseldorfse Heinrich-Heine-Universiteit echter een creatieve oplossing voor het probleem van de chronologische afstemming van aanbod en vraag bij hernieuwbare energiebronnen. Met een latente warmtevoorraadvat. In totaal 496 H;M-warmtebatterijen (cilinders met natriumacetaat) dienen als opslagmedium en kunnen latent 4000 kWh plus voelbaar 2000 kWh opslaan. De latente warmtevoorraadvat wordt gevoed door de afvalwarmte van de geïnstalleerde WKK-centrale. De installatie met 140 kW elektrisch en 210 thermisch vermogen stamt van de tot de WOLF-groep behorende installatiebouwer Kuntschar und Schlüter en verzorgt de circa 400 appartementen voor studenten met de gemiddelde behoefte voor warm water en warmte. De proef is in deze vorm nog uniek in Duitsland.

WOLF Referenz Wohnanlage Studentenwerk Uni Düsseldorf

Soortgelijke succesverhalen

  • Maritim Hotel

    Consequente warmtekrachtkoppeling met de warmtekrachtcentrale van de WOLF-dochter Kuntschar + Schlüter.

    Nu ontdekken

  • Stad Mainburg

    De gemeentelijke energiewinning Mainburg maakt sinds haar complete sanering gebruik van een moderne warmtekrachtcentrale van WOLF.

    Nu ontdekken