NL
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
NL
NL

WOLF HOOG RENDEMENT
TWINCOIL SYSTEEM HKVS

Altijd indien er een 100% scheiding van toevoer- en retourlucht noodzakelijk is

Het zwaartepunt van het toepassingsgebied van twincoil installaties bevindt zich vooral in luchtbehandelingssystemen, waarin de installaties voor de toevoerlucht en retourlucht praktisch van elkaar gescheiden worden opgesteld. Typische toepassingen zijn ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven of cleanrooms. Een multifunctionele gebruikmaking van de warmtewisselaars (bijmengen van warmwater of koudwater) zijn verdere bijzonderheden van de hoog rendement twincoil systemen. Zoals bij geen enkele andere warmteterugwinningstechniek zijn bij het twincoil systeem de logica van de regeling en de kwaliteit van de gebruikte componenten bepalend voor de efficiëntie van de installatie.

WOLF heeft bij het ontwikkelde twincoil systeem om die reden bijzonder veel waarde gehecht aan een strenge selectie van de componenten. In het eigen testlaboratorium werden bijvoorbeeld de geïnstalleerde warmtewisselaars vóór de vrijgave intensief getest. Het WOLF twincoil systeem met de zelf geprogrammeerde logica van de regeling werd vóór de introductie op de markt gedurende twee complete stookperiodes in de praktijk getest en bij WOLF in overstemming met de resultaten continu tot een marktrijp product geoptimaliseerd.

WOLF HOOG RENDEMENT
TWINCOIL SYSTEEM HKVS

De warmteterugwinning van het WOLF hoog rendement twincoil systeem vindt plaats door de overdracht van de energie aan de warmtewisselaar in de retourluchtstroom. De daarbij verwarmde/gekoelde warmtemedium verwarmt/koelt de warmtewisselaar in de toevoerlucht en staat daar de energie af.

  • Rendement tot ca. 70%
  • Retourlucht en buitenlucht compleet van elkaar gescheiden
  • Geen overdracht mogelijk tussen belaste retourlucht en toevoerlucht
  • Een optimaal warmteterugwinningssysteem om bij oudere installaties op een later tijdstip te installeren
  • Multifunctionele gebruikmaking dankzij extra energie (verwarmen/koelen) mogelijk
  • Beschermende functie tegen ijsafzetting
  • Absoluut vrij van siliconen
  • Hygiënisch zonder bezwaar (DIN 1946 / T4 geschikt)