NL

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) 2020 Voordeel voor investeringen in energiebesparing

Financieel voordeel voor investeringen in energiebesparende en duurzame energie. De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting.

WOLF producten voor de EIA 2020

WOLF heeft als leverancier van energiebesparende producten en concepten een groot aantal producten die in aanmerking komen voor de EIA 2020 regeling. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA voldoen aan energieprestatie-eisen en bevorderen doelmatig gebruik van energie. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Zie hieronder welke WOLF producten in aanmerking kunnen komen voor de in EIA 2020 omschreven bedrijfsmiddelen. 

Warmtepomp

Bestemd voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van woningen en bestaande uit:  elektrisch gedreven brine/water warmtepomp met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie B0/W35 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen “A” = average) gemeten conform NEN-EN 14285:2013 of gasgestookte ab- of adsorptiewarmtepomp met een gas utilization efficiency ≥ 1,6 gemeten conform NEN-EN 12309-2:2000 bij conditie B0/W35 (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron,(eventueel) (ijs)buffer, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het verwarmingsnet, (eventueel) verwarmingsnet. 

of 

Elektrisch gedreven water/lucht warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W15/A20 of elektrisch gedreven warmtepomp met een COP ≥ 5,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W20/A20 (waterloop) of gasgestookte ab- of adsorptiewarmtepomp water/lucht met een GUE ≥ 1,8 gemeten conform NEN-EN 12309-2:2000 bij conditie W15/A20 of gasgestookte ab- of adsorptiewarmtepomp met een GUE ≥ 2,0 gemeten conform NEN-EN 12309-2:2000 bij conditie W20/A20 (waterloop), (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron, (eventueel) (ijs)buffer, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het verwarmingsnet, (eventueel) verwarmingsnet o   

Producten:    

De WOLF brine/water en lucht/water warmtepompen.

Meer informatie over warmtepompen

Zonnecollectorsysteem voor verwarmen

Bestemd voor het verwarmen van water of lucht en bestaande uit: zonnecollector met een totaal apertuuroppervlakte van minder dan 200 m², (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) in het vat geïntegreerde naverwarmer, (eventueel) in luchtverwarmer geïntegreerde fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) ab- of adsorptiekoelmachine die hoofdzakelijk werkt op zonne-energie.

Producten:                                                                                                           

WOLF biedt een ruim assortiment zonne-energiesystemen, boilers en voorraadvaten. Daarnaast heeft WOLF ook adsorptiekoelmachines in het assortiment.

Meer informatie over zonne-energiesystemen