NL

5 JAAR GARANTIE ZONDER ZORGEN

Geldig voor alle WOLF systeemoplossingen, zoals gaswandketels, warmtepompen, zonne-energiesystemen en woonhuisventilatie.

Systeemoplossingen waarborgen een gezond en comfortabel binnenklimaat. Voor een goede werking is regelmatig onderhoud zeer belangrijk.

Verwarmingsinstallaties raken vaak in vergetelheid totdat er een probleem optreedt. Er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan onderhoud en de werking is vanzelfsprekend. Er wordt vaak onderschat welke prestatie een verwarmingssysteem ieder jaar volbrengt. Gemiddeld is een verwarmingssysteem 2500 uur per jaar in bedrijf. Indien je met een auto 2500 uur per jaar zou rijden met 80 km/u, dan leggen we een afstand af van 200.000 km per jaar. Niemand verwacht deze prestatie van een auto zonder regelmatig onderhoud. 

Bij een verwarmingsinstallatie zou dat niet anders moeten zijn. Regelmatig onderhoud is essentieel om aan de eisen van een moderne en energiezuinige verwarmingsinstallatie te voldoen.

De levensduur van een verwarmingssysteem is in grote mate afhankelijk van het onderhoud. Daarnaast kan door regelmatig onderhoud en reinigen een energiebesparing tot 10% worden bereikt! WOLF biedt haar klanten vanaf 1 januari 2015 een 5 jarige SYSTEEMGARANTIE* aan.

* Voorwaarden/voorschriften zie hieronder. 

Hoe komt u in aanmerking Voorwaarden 5 jaar systeemgarantie

01
WOLF Systeemcomponenten

Alle toegepaste systeemcomponenten zijn WOLF producten (warmteopwekker, voorraadvat, regeling, rookgasafvoer, hydraulische toebehoren, zonne-energiesysteem etc.) 

02
INBEDRIJFSTELLING

De inbedrijfstelling is door een erkende installateur in samenwerking met WOLF Energiesystemen B.V. uitgevoerd. 

03
SERVICE ONDERSTEUNING

De WOLF systeemoplossing is uitgerust met een WOLF LinkHome of LinkPro communicatiemodule en WOLF Energiesystemen B.V. wordt toegang gegeven tot de installatie voor benadering op afstand (service ondersteuning).  

04
INSTALLATIE

Een foutloze samenstelling van de componenten is een voorwaarde. 

05
ONDERHOUD

Er is een onderhoudscontract afgesloten met een erkende installateur, welke minimaal jaarlijks onderhoud heeft verricht en eventueel aanvullend onderhoud conform de onderhouds- en bedieningsvoorschriften.  

06
AANMELDING

U kunt aanspraak maken op de 5 jarige systeemgarantie na aanmelding van uw systeem bij WOLF Energiesystemen B.V. en u de bevestiging heeft ontvangen en kunt tonen.  

07
DEKKING

De systeemgarantie omvat kosteloze reparatie of levering van onderdelen, schadeclaims zijn uitgesloten. Na 3 jaar dekt de systeemgarantie uitsluitend de materiaalkosten en geen arbeid. Uitgesloten zijn onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en bijvoorbeeld vervangen dienen te worden tijdens het jaarlijkse onderhoud (bijvoorbeeld elektroden, pakkingen). Ook beschadigingen, bouwkundige gebreken, schuld door derden en externe invloeden (bijvoorbeeld vorst, transportschade, onjuiste opslag, verkeerd gebruik of bediening, externe krachten, onjuiste verwarming-/tapwater) zijn uitgesloten indien deze niet te wijten zijn aan WOLF Energiesystemen B.V. 

  • Alle overige bepalingen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van toepassing.
  • Uw wettelijke en contractuele vordering tegen uw leverancier / installateur kan verder gaan dan de hier genoemde, rechten en worden niet door deze voorwaarden gebonden. Uw rechten met betrekking tot uw dealer / installateur zijn onafhankelijk van de hier geregelde aanspraken en blijven onaangetast. 

* Minimale omvang van het onderhoudscontract: jaarlijkse reiniging, onderhoud en inspectie en correctie en controle van de instellingen.